www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controle van schapen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

Het Islamitisch Offerfeest vond plaats op 12 september 2016.  Alle slachtingen in het kader van het Offerfeest moeten plaatsvinden in slachthuizen (slachten zonder verdoving) of op een aantal tijdelijke slachtvloeren (slachten met verdoving). Er is steeds een risico dat er illegale slachtingen worden uitgevoerd.

In de periode van 23 augustus tot 16 september 2016 werden door de NOE, in samenwerking met de PCE’s, controles uitgevoerd bij houders van schapen en geiten. Deze controles beoogden enerzijds de belanghebbenden te sensibiliseren en op die manier sluikslachtingen te voorkomen, en anderzijds de preventieve en repressieve aanpak van de regelgeving rond het houden en verhandelen van schapen en geiten te accentueren.

Er werden 27 operatoren gecontroleerd. De vastgestelde non-conformiteiten situeren zich vooral op het vlak van identificatie en registratie en traceerbaarheid in het algemeen (22,2% niet-conform) en op vlak van het diergeneesmiddelendepot (11,1% niet-conform). Er waren geen indicaties van sluikslachting op de gecontroleerde plaatsen. In totaal werden er 4 PV’s en 2 waarschuwingen opgemaakt, 11 opvolgingscontroles werden uitgevoerd.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren