www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Het FAVV Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2017

Beste lezer,

2016 was een goed jaar, waarin de medewerkers van het Agentschap met veel engagement missies uitvoerden, monsters namen, dossiers opvolgden en het Belgische beleid op internationaal vlak uitdroegen.

De bewaking van de voedselketen is de centrale missie van het FAVV en daar blijven we volop op inzetten. Onze medewerkers voerden in 2016 119.487 missies uit bij 66.038 bedrijven. De resultaten mogen er zijn. 87% van de gecontroleerde domeinen (checklists) waren gunstig. Van de 85.905 monsters waren er 96,8% in orde. Dit mag gerust beschouwd worden als een hoog niveau van voedselveiligheid en dat is niet alleen de verdienste van het FAVV maar ook van de bedrijven en sectororganisaties.

Wat opvalt is dat de scholen het duidelijk beter doen. Er zijn in samenwerking met de cel vulgarisatie dan ook heel wat inspanningen gedaan om de kennis over voedselveiligheid bij de schoolkeukens op te krikken. We hopen dat deze verbetering een duurzame trend is.

Een aandachtspunt is evenwel de barometer van de voedselveiligheid. Die kende voor het eerst een kleine terugval. We zouden ook ooit wel tegen een plafond aanbotsen en dat is blijkbaar het geval geweest in 2016. Het betekent wel dat alle betrokken partijen waakzaam moeten blijven.

We werken als FAVV hard aan het behoud van de doeltreffendheid en de kwaliteit van onze inspecties en controles. Zelfs in tijden van besparing zetten we volop in op de ondersteuning en de opleiding van onze medewerkers. Weet U dat het FAVV met 6 vormingsdagen per jaar en per voltijds equivalent bij de top van het federale ambt behoort? Met een tevredenheidsgraad van 87% voor het voltallige personeel scoren we eveneens bijzonder goed. Eén van de eerste punten die een externe stagiaire op mijn dienst aanhaalde was het ‘bijzondere enthousiasme van de medewerkers’.

Maar ook het FAVV moet als overheidsdienst besparingsinspanningen leveren. Dit betekent onder meer dat het werk met minder mensen uitgevoerd moet worden. Het logische gevolg daarvan is dat het aantal missies wat teruggelopen is ten opzichte van 2015. Op zich geen drama, maar het duidt wel aan dat de bodem van wat met efficiëntiewinsten gecompenseerd kan worden bereikt is.

Ook de bewaking van de dierengezondheid behoort tot de opdrachten van het FAVV. We zijn in 2016 aan besmettingen met vogelgriep in professionele bedrijven ontsnapt. Dit is geen toevalstreffer (alhoewel een beetje geluk kan meespelen), maar het gevolg van de professionele ingesteldheid van de sector en de strikte toepassing van de bio veiligheidsmaatregelen. We zullen er in de toekomst evenwel rekening mee moeten houden dat het risico nog zal uitdeinen. De sector is klaar, maar ook de hobbyhouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maatregelen zoals de ophokplicht zijn echt wel essentieel om problemen te vermijden.

In 2016 kwamen ook de maatregelen om de antibioticaresistentie in de veehouderij terug te dringen op kruissnelheid. De resultaten zijn bemoedigend en laten het beste hopen voor de toekomst. Het is een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking tussen de overheid en de betrokken sectoren met een minimum aan bijkomende regelgeving toch tot goede resultaten leidt.

Ook in de plantaardige sector blijft het FAVV actief. Zo werden naar aanleiding van controles 6.038 analyses uitgevoerd om na te gaan of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn.

Daarnaast neemt het FAVV nog andere initiatieven, enerzijds om het niveau van de bedrijven op te krikken en anderzijds om onze maatschappelijke rol waar te maken.

Om de kleine en zeer kleine bedrijven en zelfstandigen te helpen hebben we naast de cel vulgarisatie ook de begeleiding uitgebouwd. Het was in het begin voor iedereen wat zoeken, maar de voorbereidingen in 2016 zullen dit jaar zeker resultaten opleveren.

De uitbouw van de cel export werd voortgezet. Het ondersteunen van de export behoort tot de taken van algemeen belang van het FAVV. De jarenlange inspanningen van de bedrijven en de overheid beginnen vruchten af te leveren. We hebben ondertussen een goede reputatie opgebouwd in het buitenland maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Voor het behoud ervan is de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de certificaten die het FAVV dagdagelijks aflevert van primordiaal belang.

Eén van de belangrijkste regio’s in het vizier van de exporteurs is China en 2016 werd afgesloten met een succesvolle inspectiemissie van onze Chinese collega’s. Het is een werk lange adem maar het vertrouwen tussen het FAVV en de Chinese inspectiediensten is gegroeid, net zoals het vertrouwen in de Belgische levensmiddelenindustrie.

Afsluiten met zo’n positieve noot is altijd aangenaam. De consument, de burger en de levensmiddelenbedrijven mogen er op rekenen dat de medewerkers van het FAVV zich blijven inzetten om hun opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

Herman Diricks,
Gedelegeerd bestuurder

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren