www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Producten niet bestemd voor menselijke consumptie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

In 2016 werden 2.425 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie voor invoer en doorvoer aangeboden.

Ongeveer 75% van de zendingen werden aangeboden met als bestemming diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ander gebruik waaronder o.a. technisch gebruik, farmaceutisch gebruik en onderzoek.

Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie
  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen
Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 1.373 13
Bloed en bloedproducten voor technisch gebruik (met inbegrip van laboratorium gebruik) 148 3
Eiproducten 93 0
Verwerkte dierlijke eiwitten en smaakgevende ingewanden 36 1
Huiden en vellen 93 2
Vetten en oli├źn 56 0
Gelatine en peptonen 33 0
Wol, haar, veren 27 0
Jachttrofee├źn 16 3
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeding 270 0
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch of ander gebruik 280 0
Totaal 2.425 22


Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

In 2016 werden 4.236 zendingen aangeboden aan de verschillende punten van binnenkomst, wat overeenstemt met een daling ten aanzien van het aantal zendingen van dat type producten aangeboden in 2015 (4.495).

De zendingen bestonden uit:
  • Haven van Antwerpen (4.013 zendingen): additieven (lysine, methionine), grondstoffen (gierst, gisten, Nigerzaad), voormengsels en mengvoeders: 5 zendingen werden geweigerd omwille van een niet-conform gehalte aan aflatoxinen, een andere omwille van de ontdekking van dierlijk meel.
  • Haven van Gent (83 zendingen): grondstoffen (producten en bijproducten van soja, lijnzaad): alle zendingen werden aanvaard.
  • Luchthaven van Zaventem (71 zendingen): additieven (vitamines en provitamines), voormengsels en grondstoffen (gisten): de zendingen werden aanvaard.
  • Haven van Zeebrugge (68 zendingen): additieven (vitamines en conserveermiddelen) en grondstoffen (rijststroop, bietenpulp, schroot van zonnebloemen): alle zendingen werden aanvaard.
  • Luchthaven van Luik (1 zending): mengvoeder. De zending werd aanvaard.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren