www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Levende dieren en vermeerderingsmateriaal Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

Levende dieren

Controles op de invoer van levende dieren
  Aantal zendingen Aantal geweigerde
zendingen
Aantal dieren/
eenheden
Aantal geweigerde
dieren
Vogels en pluimvee 8 0 213 0
Vissen 10.028 21 7.821.003 6.878
Paarden 2.550 0 2.557 0
Honden, katten en fretten 76 3 117 3
Andere zoogdieren 91 1 2.965 1
Amfibieën en reptielen 210 1 96.765 51
Ongewervelden (o.a. insecten) 390 1 2.477.813.353 1.000
Totaal 13.353 27 2.485.736.973 7.933


De in de tabel verstrekte statistieken hebben uitsluitend betrekking op de controles uitgevoerd in de 3 erkende grensinspectieposten voor levende dieren: Luik, Oostende en Zaventem. De gecontroleerde zendingen kunnen als eindbestemming België of andere lidstaten hebben. In 2016 is het aantal uitgevoerde controles bij de invoer van levende dieren op het niveau van 2015 gebleven; ter herinnering: in 2015 was er een sterke stijging van de statistieken (+10.000) door de telling door Traces van de aquacultuurdieren in aquaria andere dan vissen.

De statistieken met betrekking tot de invoer van honden, katten en fretten hebben betrekking op de dieren die het voorwerp uitmaken van handelsverkeer in de ruime zin: een transport bestemd om de eigendom over een dier over te dragen of een transport dat niet kan plaatsvinden binnen 5 dagen voor of na de beweging van de eigenaar. De invoer van honden, katten en fretten heeft enkel nog betrekking op een beperkt aantal zendingen van dieren bestemd voor particulieren of kleine organisaties: 76 zendingen met in totaal 117 dieren.

De invoer van andere categorieën van zoogdieren blijft onbelangrijk: die heeft hoofdzakelijk betrekking op knaagdieren en lagomorfen die toebehoren aan particulieren of bestemd zijn voor onderzoeksinstellingen. Geen enkele invoer van knaagdieren is geregistreerd en er werden 6 varkens ingevoerd uit Canada via de inspectiepost van Luxemburg (LU): de Europese regelgeving (verordening (EU) nr. 206/2010) laat die invoer enkel onder strikte gezondheidsvoorwaarden toe vanuit derde landen die op een beperkte lijst staan.

Ook de invoer van pluimvee en vogels wordt strikt gecontroleerd omwille van de risico's op aviaire influenza: 35 derde landen staan op de lijst van landen die onder voorwaarden de toelating hebben om pluimvee in te voeren in de EU en 14 inrichtingen van 6 verschillende landen mogen vogels invoeren in de EU.

De zendingen van insecten vormen de meerderheid van de invoeren van ongewervelden. Ter herinnering: de invoer van insecten bestemd voor menselijke consumptie blijft verboden in de Europese Unie.

De controles op de invoer hebben geleid tot een beperkt aantal weigeringen van zendingen van levende dieren (27/13.353). Die weigeringen vinden hoofdzakelijk plaats bij de invoer van aquacultuurdieren.

 


Vermeerderingsmateriaal

Controles op de invoer van SPF-eieren, sperma, eicellen en embryo's

  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Aantal dieren/eenheden Aantal geweigerde dieren
SPF-eieren* 49 0 3.700 0
Sperma, eicellen, embryo’s 37 0 2.610 0
Totaal 86 0 6.310 0

* SPF: specific pathogen free


De producten opgenomen onder de rubriek vermeerderingsmateriaal tonen weinig variatie over de verschillende jaren. Er werd weinig runder- of paardensperma ingevoerd en er werden geen broedeieren ingevoerd wegens de Europese reglementering met betrekking tot dierenziekten (Aviaire Influenza) en volksgezondheid (Salmonella). Het aantal zendingen van SPF-eieren (Specific Pathogen Free) blijft behouden want de strengere sanitaire voorwaarden garanderen dat er op dat vlak geen risico’s zijn.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren