www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Beschermende maatregelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

Uitgebreide officiële controles bij import

De Europese reglementering voorziet dat op basis van bekende of nieuwe risico’s dierenvoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong uit derde landen aan meer uitgebreide controles, inclusief analyses, kunnen worden onderworpen op de punten van binnenkomst in de EU (luchthavens, zeehavens…). De bedoeling is om nieuwe of bekende risico’s doeltreffender te bestrijden en analyseresultaten te verzamelen.

De verordening (EG) nr. 669/2009 (van toepassing sinds 25/1/2010) is de wettelijke basis van deze uitgebreide controles, en legt een controlefrequentie (materiële controles en analyses) op voor een lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong met een bepaalde herkomst en voor specifieke contaminanten. Minstens ieder half jaar wordt deze lijst herzien op basis van o.a. RASFF-berichten, de verslagen van het FVO (Voedsel- en Veterinair bureau) in derde landen, informatie van derde landen en van lidstaten en in voorkomend geval wetenschappelijke evaluaties.

In 2016 werden in het kader van verordening (EG) nr. 669/2009 483 analyses uitgevoerd bij 3.299 zendingen van ingevoerde groenten, fruit (incl. tuinkruiden), specerijen, noten, enz.; 18 waren niet-conform:
 • residu’s van bestrijdingsmiddelen (bepaalde groenten en fruit uit Cambodja, uit de Dominicaanse republiek, uit Egypte, uit Kenia, uit Thailand, uit Turkije en uit Vietnam; thee uit China; wijnstokbladeren uit Turkije): 221 van de 2.042 zendingen werden bemonsterd en 14 werden geweigerd;
 • micro-organismen (Salmonella bij sesamzaad uit India): 36 van de 179 zendingen werden bemonsterd en 1 werd geweigerd;
 • mycotoxines (ochratoxine A bij gedroogde druiven uit Afghanistan; aflatoxines bij specerijen uit Indonesië, bij amandelen uit Australië, bij aardnoten uit Madagaskar, bij pistaches uit de Verenigde Staten): 188 van de 929 zendingen werden bemonsterd en 3 werden geweigerd;
 • sulfiet (gedroogde abrikozen uit Turkije): 9 van de 91 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • chlooramfenicol (enzymen uit India): 22 van de 43 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • verboden kleurstoffen (palmolie uit Ghana): 7 van de 15 zendingen werden bemonsterd en waren conform.


Controles bij import in het kader van beschermende maatregelen

Wanneer blijkt dat bepaalde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, ingevoerd uit bepaalde derde landen, mogelijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhouden en dat het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst, kan de Europese Commissie bijzondere voorwaarden vaststellen onder vorm van beschermende maatregelen. De betrokken producten worden bij het FAVV aangemeld ter controle, waarna ze steeds onderworpen worden aan een documentencontrole (certificaat, analyseverslag…) en een eventuele monsterneming voor verder onderzoek.

In 2016 werden in België 1.299 zendingen aangemeld voor invoer, hiervan werden 177 zendingen bemonsterd: 33 zendingen werden geweigerd, waarvan 24 wegens niet-conforme documenten. Deze beschermende maatregelen zijn gericht op de controle van:
 • aflatoxines op dopvruchten (aardnoten, pistachenoten, hazelnoten), gedroogde vijgen en pasta’s van deze producten, nootmuskaat en watermeloenpitten uit bepaalde derde landen (Ghana, India, Iran, China, Egypte, Nigeria, Turkije, Indonesië, Brazilië): 141 van de 892 aan te melden zendingen werden bemonsterd, 32 werden geweigerd (waarvan 23 wegens niet-conforme documenten);
 • pentachloorfenol (PCP) in guargom en afgeleide producten uit India: 11 van de 211 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • GGO’s in rijst en rijstproducten uit China: 11 van de 12 zendingen werden bemonsterd en waren conform, 1 zending werd geweigerd wegens niet-conforme documenten;
 • radio-activiteit van levensmiddelen uit Japan ten gevolge het nucleair incident in Fukushima: 11 van de 173 aan te melden zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • residu’s van bestrijdingsmiddelen op okra uit India: 3 van de 11 zendingen werden bemonsterd en waren conform.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren