www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Meldpunt voor de consument Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017Het meldpunt van het FAVV is bestemd voor consumenten. Het meldpunt behandelt elk jaar duizenden vragen en klachten.

In 2016 heeft het meldpunt 3.652 klachten ontvangen, wat 3,2 % minder is dan in 2015. Daar waar in 2015 een grote daling van het aantal klachten werd vastgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar, is dit verschil in 2016 kleiner. In 2016 werd er dan ook geen enkele wijziging van de bevoegdheden van het FAVV doorgevoerd, terwijl dit in 2015 wel het geval was (cfr. verschuiving bevoegdheden dierenwelzijn sinds 01/01/2015). Het aantal rokersklachten is wel opnieuw afgenomen.

De klachten hebben voornamelijk te maken met de hygiƫne van lokalen en personen (1.073 klachten), productie- en bewaarmethodes van levensmiddelen (951) en mogelijke voedselvergiftigingen (892). Iedere klacht leidt tot een onderzoek door de betrokken Provinciale Controle-Eenheid (PCE).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren