www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Geneesmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.07.2016

In de veehouderijen, in de slachthuizen, bij ingevoerde producten en soms ook in de verwerkings- en distributiesector neemt het FAVV monsters voor het opsporen van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen, beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, anthelmintica, coccidiostatica, niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID), enz.). Verdachte monsternames ivm anabolica worden beschreven in het hoofdstuk Fraudebestrijding.

 

Diergeneesmiddelen
Anabolica
Verboden stoffen
Versterkte controles

 


Diergeneesmiddelen

Aantal missies

Aantal operatoren

3.663

700

 

 

Aantal monsternemingen

Gunstige monsternemingen

Aantal maatregelen

Organische matrices van dierlijke oorsprong

5.714

98,1%

42

Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk

351

100%

 

Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren

251

99,6%

1

Vlees, vleesproducten en -bereidingen

234

100%

 

Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur

204

100%

 

Bijenteeltproducten

159

99,4%

1

Totaal

6.913

98,4%

44

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

Aantal maatregelen

Waarschuwingen

1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

2

Inbeslagnemingen

1

PV

2

Andere

38

Totaal

44

 

Non-conformiteiten

Aantal monsternemingen

Non-conforme parameters

Injectieplaats

80

Antibiotica, antiparasiticum, pijnstiller, niet-steroïdale ontstekingsremmers

Vlees

22

Antibiotica, niet-steroïdale ontstekingsremmers

Vis

4

Malachietgroen, antibiotica

Broedeieren

2

Quinolonen

Eieren

1

Coccidiostatica

Honing

1

Tetracyclines

Nier

1

Sedativa

 

Anabolica

 

Aantal missies

Aantal operatoren

3.336

1457

 

 

Aantal monsternemingen

Gunstige monsternemingen

Aantal maatregelen

Organische matrices van dierlijke oorsprong

7.094

99,4%

14

Diervoeders

513

100%

 

Vlees, vleesproducten en -bereidingen

132

100%

 

Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk

91

100%

 

Totaal

7.830

99,5%

14

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

Aantal maatregelen

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

1

Andere

13

Totaal

14

Non-conformiteiten

Aantal monsternemingen

Non-conforme parameters

Faeces

1

Androgenen

Thyroïde

2

Thyreostatica

Urine

39

Thyreostatica, prednisolone, corticosteroïden, androgenen

 

Verboden stoffen

 

Aantal missies

Aantal operatoren

1.983

839

 

 

Aantal monsternemingen

Gunstige monsternemingen

Aantal maatregelen

Organische matrices van dierlijke oorsprong

1.080

99,5%

2

Diervoeders

530

100%

 

Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur

271

100%

 

Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk

171

100%

 

Dranken

115

100%

 

Bijenteeltproducten

77

100%

 

Vlees, vleesproducten en -bereidingen

54

100%

 

Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren

44

100%

 

Totaal

2.342

99,8%

2

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

Aantal maatregelen

Andere

2

Totaal

2

Non-conformiteiten

Aantal monsternemingen

Non-conforme parameters

Injectieplaats

2

Chlooramphenicol

Vlees

3

Nitrofuranen

 

Versterkte controles

Er zijn 6 types  versterkte controles die geïdentificeerd worden aan de hand van een verschillende code volgens het type inbreuk : de codes H, N1 en N2 voor de inbreuken met betrekking tot niet-toegelaten stoffen en de codes M1, M2 en R voor de inbreuken met betrekking tot de toegelaten stoffen. 

 

Niet-toegelaten stoffen

Toegelaten stoffen

 

H

 H

N1-N2

M1-M2

R

R

 

Runderen

Varkens

 

 

Runderen

Varkens

2013

2

0

0

0

3

8

2014

1

0

1

0

20

12

2015

0

0

0

0

12c

7

 

Onder de versterkte controles van het type R die aan rundveebedrijven toegekend waren, werden hiervan 7 toegekend ingevolge antibioticagebruik, 1 ingevolge het gebruik van antibiotica en van niet-steroïdale ontstekingsremmers en 4 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen. Onder de versterkte controles van het type R die aan varkensbedrijven toegekend waren, werden hiervan 6 toegekend ingevolge het gebruik van antibiotica en 1 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen.

Er werden in 2015 negen verzoeken tot beroep ingediend, zij hebben aanleiding gegeven tot een nieuw onderzoek van het dossier door de Evaluatiecommissie.

 


 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren