www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Residuen van bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.07.2016

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van groenten, fruit en akkerbouwproducten kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeder. De maximale residulimieten (MRL) zijn vastgelegd in de Europese wetgeving zodat het correct gebruik van de bestrijdingsmiddelen kan worden nagegaan (gebruik van erkende producten in de teelt, naleving van de dosissen en de termijnen vóór de oogst) om zo de gezondheid van de consument te beschermen. De levensmiddelen en diervoeders waarvan het residugehalte de MRL overschrijdt, mogen niet op de markt worden gebracht.

Het controleprogramma voor residuen van bestrijdingsmiddelen werd uitgewerkt op basis van het risico en schenkt bijzondere aandacht aan levensmiddelen en diervoerders die MRL-overschrijdingen kunnen vertonen. Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een risico voor de consument, maar is een teken van verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. In geval van overschrijding wordt een risico-evaluatie uitgevoerd. Als er voor de consumenten een potentieel risico wordt aangetoond, worden maatregelen genomen om de consumptie van het betrokken voedingsmiddel te vermijden (uit de handel nemen, persbericht en recall bij de consumenten). Bovendien vindt een inspectie plaats bij de verantwoordelijke van het product (Belgische producent of invoerder) zodat de reden van overschrijding van de MRL kan worden vastgesteld. Een waarschuwing of een PV wordt opgemaakt afhankelijk van de ernst van de inbreuk.

  Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de landbouwer
  Goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  Biocides (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

In toepassing van Verordening (EG) 669/2009 worden verhoogde controles uitgevoerd op groenten, fruit (incl. tuinkruiden), specerijen etc. afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, Egypte, Kenia, Marokko, Thailand, Turkije, Afghanistan, Oezbekistan, India, Indonesië, Brazilië. Producten die niet voldoen aan de MRL werden niet in de handel gebracht.

 

Resultaten van de analyses van residuen van bestrijdingsmiddelen

Controlemotief

Aantal monsternemingen

Gunstige monsternemingen

2015 vs 2014

Babyvoeding

Controleplan

88*

98,9%

+1,0%

Diervoeders

Controleplan

108

99,1%

+3,7%

Opvolging van non-conformiteiten

1**

100,0%

=

Water

Controleplan

195

97,9%

niet uitgevoerd in 2014

Groenten, fruit, granen

Controleplan

1993

97,3%

-0,2%

Opvolging van non-conformiteiten

87

75,9%

+0,4%

Verordening 669/2009

427***

94,6%

+15,3%

Producten van dierlijke oorsprong

Controleplan

745

99,9%

-0,1%

Opvolging van non-conformiteiten

3

100,0%

=

Verwerkte producten van plantaardige oorsprong

Controleplan

147

98,0%

-2,0%

Opvolging van non-conformiteiten

5

100,0%

=

Totaal

3799

97,2%

+1,6%

* monsters die worden geanalyseerd in het kader van het controleprogramma waarbij monsters steeksproefgewijs genomen worden

** gerichte monsters die geanalyseerd worden naar aanleiding van non-conformiteiten die worden vastgesteld in het controleplan, klachten, ...

*** gerichte monsters die geanalyseerd worden in het kader van de versterkte controles bij invoer

 

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

Aantal maatregelen

Inbeslagnemingen

14

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

64

PV

12

Waarschuwingen

4

Totaal

94

 

Conformiteiten volgens de oorsprong van de levensmiddelen in het kader van controleplan

Oorsprong van de producten

Gunstige monsternemingen

België

99,1%

Derde land

95,4%

Lidstaten EU

98,8%

 

 

Non-conformiteiten

Aantal monsternemingen Non conformiteiten
Thee & infusies
75
16
Tuinkruiden
62
4
Divers fruit
119
6
Stengelgroenten
125
6
Andere plantaardige producten (tuinbonen, oliehoudende & specerijen)
57
2
Vruchtgroenten
250
7
Wortelgroenten en knolgroenten
109
3
Bessen en klein fruit
249
4
Pitvruchten
85
1
Bolgroenten
114
1
Bladgroenten
229
2
Kolen
118
1
Peulvruchten
131
1

 

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren