www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Andere verboden of ongewenste stoffen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.06.2016

Diervoeders

De aanwezigheid van verpakkingsmateriaal wordt onderzocht in de voeders afkomstig van de recyclage van oude levensmiddelen. Er wordt systematisch een onderzoek gevoerd teneinde na te gaan of het gaat om een technisch onvermijdbare aanwezigheid en of de operator alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om deze te vermijden.

 

Aantal missies

Aantal operatoren

39

31

 

 

Aantal monsternemingen

Gunstige monsternemingen

Aantal maatregelen

Afwezigheid van verpakkingsresten

42

69,0%

7

 

 

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

Aantal maatregelen

Waarschuwingen

1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

1

Andere

5

Totaal

7

Non-conformiteiten

Aantal monsternemingen

Non-conforme parameters

Producten en bijproducten van de agrovoeding

10

Verpakkingen

Producten en bijproducten van de bakkerij of de productie van pasta

3

Verpakkingen

 

Gerecycleerde vetten (keukenafval) zijn eveneens verboden omwille van de risico's die ze voor de diergezondheid of de veiligheid van dierlijke producten kunnen inhouden: zij kunnen eiwitten bevatten die verboden zijn voor herkauwers (eiwitten afkomstig van zoogdieren). In het kader van de bestrijding van BSE (gekke koeienziekte), voert het FAVV controles uit om na te gaan of er geen verboden dierlijke eiwitten aanwezig zijn, in het bijzonder door kruiscontaminaties in voeder voor herkauwers (feedban). Onvoldoende zuivere rundvetten zijn eveneens verboden.

Er werden ook analyses uitgevoerd voor de opsporing van GTH (glycerol triheptanoaat) dat als merker wordt toegevoegd aan diermeel en dierlijke vetten, aangezien deze niet mogen gebruikt worden in diervoeders.

Aantal missies

Aantal operatoren

1.071

549

 

 

Aantal monsternemingen

Gunstige monsternemingen

Aantal maatregelen

Feedban

1.033

99,6%

1

GTH

134

98,5%

2

Onzuiverheden in vetten

62

100%

 

Totaal

1.227

99,5%

3

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

Aantal maatregelen

Waarschuwingen

1

Andere

2

Totaal

3

 

Non-conformiteiten

Aantal monsternemingen

Non-conforme parameters

Dierlijke vetten niet bestemd voor humane consumptie

2

GTH merker (aanwezigheid in cat. 1 en 2)

Aanvullende diervoeders

1

Feedban: verbod dierlijke bestanddelen

Gehydroliseerde eiwitten

1

Feedban: verbod dierlijke bestanddelen

Volledige diervoeders

1

DNA herkauwers

Volledige diervoeders

1

Feedban: verbod dierlijke bestanddelen 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren