www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Deelname aan internationale ontwikkelingsprogramma's Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.06.2016

ABSSA en LCSSA

Het FAVV heeft de samenwerking met Benin verder gezet met het oog op de verbetering van de sanitaire en fytosanitaire kwaliteit van landbouw- en agroalimentaire producten. Sinds 2011 hebben experten van het FAVV verschillende missies uitgevoerd in Benin met als doel de ontwikkeling van het Agentschap voor de Voedselveiligheid (ABSSA) van Benin en zijn laboratorium (LCSSA) te ondersteunen.

Dit project wordt financieel gesteund door de EU en de BTC (Belgisch ontwikkelingsagentschap). Zo is een samenwerking tussen het FAVV en de BTC ontstaan. Experten van het FAVV voeren opdrachten uit om de ontwikkeling van het ABSSA en zijn laboratorium te ondersteunen.ONSSA

Het FAVV heeft eveneens haar steun aan het in 2009 opgerichte Marokkaanse "Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires" (ONSSA) verder gezet zoals afgeproken in het samenwerkingsakkoord op het vlak van voedselveiligheid (getekend op 25 april 2013).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren