www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Verwerking van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.06.2016

 Vlees en afgeleide producten
Visserijproducten
Melk en zuivelproducten
Eieren en eiproducten
Producenten van dranken
Bakkerijen
Chocolade- en snoepgoedfabrieken
Verwerkers van groenten en fruit

 

Aantal missies Aantal operatoren
4.549 3.978

 

De resultaten van de missies in de verwerking zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS )  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

7.675

91,4%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

3.533

94,7%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

2.817

92,8%

Autocontrolesysteem

2.424

88,0%

Meldingsplicht

2.817

99,0%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer

1.542

98,4%

Vervoer

1.568

98,3%

Totaal

22.617

93,7%Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

643

Inbeslagnemingen

42

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

9

PV's

155

Tijdelijke sluitingen

5

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning

13

Andere

50

Totaal

917

 


De resultaten zijn globaal bevredigend en vergelijkbaar met die van 2014.

De resultaten worden gedetailleerd weergegeven in de volgende hoofdstukken.Vlees en afgeleide producten

Uitsnijderijen

Aantal erkende uitsnijderijen

Jaar Erkende uitsnijderijen
Uitsnijderijen voor vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 2013 410
2014 409
2015 401
Uitsnijderijen voor pluimvee, lagomorfen en wild 2013 185
2014 188
2015 181Aantal missies Aantal operatoren
582 504  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur en inrichting

704

91,2%

Autocontrolesysteem

546

89,0%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

551

94,9%

Vervoer

521

97,9%

Meldingsplicht

501

99,0%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer

501

98,4%

Totaal

3.324

94,8%Details per type inrichting

  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van als landbouw huisdier gehouden hoefdieren

432

81,6%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van pluimvee en lagomorfen

183

88,5%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van vrij wild

87

94,3%

 


Maatregelen

  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen

4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

1

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning

2

PV's

27

Waarschuwingen

81

Andere

4

Totaal

89

 Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.Vleesverwerkingsbedrijven

Resultaten van de missies uitgevoerd in de inrichtingen voor de verwerking van vlees en van afgeleide producten: vervaardiging van gehakt, vleesbereidingen, producten op basis van vlees, separatorvlees, voedingsgelatine en -collageen, behandeling van magen, blazen, darmen, bereiding van kikkerbillen of slakken, herverpakkingscentra en koel- en vrieshuizen, en ook verzameling, opslag en transformatie van primaire producten voor de productie van vetten en kanen.


Aantal missies Aantal operatoren
1.041 880  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

2.399

92,3%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

1.457

96,5%

Autocontrolesysteem

985

91,0%

Meldingsplicht

880

99,4%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer

897

98,1%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

809

95,8%

Vervoer

817

98,7%

Totaal

8.244

95,3%Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

151

Inbeslagnemingen

15

PV's

41

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning

6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

5

Andere

14

Totaal

232De resultaten zijn globaal bevredigend en vergelijkbaar met die van 2014.Visserijproducten

Aantal missies Aantal operatoren
522 472  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

1.209

93,9%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

827

97,2%

Autocontrolesysteem

521

91,2%

Meldingsplicht

460

99,1%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer

478

98,1%

Vervoer

408

98,8%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

273

94,1%

Totaal

4156

95,8%Maatregelen

  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen

11

PV's

19

Waarschuwingen

64

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning

1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

3

Andere

6

Totaal

104


Deze inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.Melk en zuivelproducten

Producenten van hoevezuivel

(kaas, yoghurt, roomijs, boter, …).

Aantal missies Aantal operatoren
250 249  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

243

95,1%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

192

93,2%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

163

93,3%

Autocontrolesysteem

90

97,8%

Totaal

688

94,5%

 Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

41

PV's

4

Andere

3

Totaal

48

 


Deze inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.Industriële melkinrichtingen
(industriële melkinrichtingen en gekoelde opslag van melkproducten)

Aantal missies Aantal operatoren
252 246  Aantal checklists Gunstige checklists
Autocontrolesysteem

195

95,9%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

485

95,5%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer

154

98,7%

Meldingsplicht

172

100%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

120

93,3%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

123

95,9%

Totaal

1.249

96,4%Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

31

PV's

3

Inbeslagnemingen

3

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning

1

Andere

3

Totaal

41

 


De resultaten van de inspecties van het autocontrole systeem zijn beter in vergelijking met deze van 2014 (+11,6%) en ze zijn vergelijkbaar voor de andere domeinen.


Eieren en eiproducten

Verzamelcentra en pakstations van eieren

Aantal missies Aantal operatoren
171 95  Aantal checklists Gunstige checklists
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

180

93,9%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

156

96,2%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

98

99,0%

Meldingsplicht

80

100%

Totaal

514

96,5%

 Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

13

Inbeslagnemingen

1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

2

Andere

2

Totaal

18

 


Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.
Producenten en bedrijven voor gekoelde opslag van eiproducten

Aantal missies Aantal operatoren
74 56  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

113

96,5%

Autocontrolesysteem

61

96,7%

Meldingsplicht

52

100%

Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer

19

100%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

22

100%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

22

95,5%

Totaal

289

97,6%

 Maatregelen

  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 1
Waarschuwingen 5
Totaal 6De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.Producenten van dranken

Aantal missies Aantal operatoren
215 207  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

187

82,9%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

176

93,8%

Meldingsplicht

149

96,6%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

117

84,6%

Autocontrolesysteem

146

75,3%

Totaal

775

86,8%

 Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

56

Inbeslagnemingen

1

PV's

10

Andere

3

Totaal

70

 


De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.Bakkerijen

Aantal missies Aantal operatoren
228 204  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

179

11,7%

Autocontrolesysteem

145

71,0%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

142

73,9%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

161

60,2%

Meldingsplicht

142

81,7%

Totaal

769

57,5%Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

59

PV's

38

Andere

5

Tijdelijke sluitingen

3

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning

3

Inbeslagnemingen

3

Totaal

111

 


De resultaten vermeld in het jaarverslag van 2015 mogen niet vergeleken worden met de resultaten van de vorige jaren. Voor 2015 hebben de resultaten betrekking op alle industriële bakkerijen, terwijl in de vorige jaren de resultaten enkel betrekking hadden op bakkerijen met een erkenning om rauwe melk of verse eieren te gebruiken.


 


Chocolade- en snoepgoedfabrieken

Aantal missies Aantal operatoren
143 139  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne

143

77,6%

Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

139

92,1%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

91

84,6%

Meldingsplicht

81

97,5%

Autocontrolesysteem

84

79,8%

Totaal

538

85,9%

 


Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

35

Inbeslagnemingen

1

PV's

9

Andere

1

Totaal

46

 

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014 behalve voor infrastructuur, inrichting en hygiëne (-7,6%).

 


Verwerkers van groenten en fruit

Aantal missies Aantal operatoren
184 170  Aantal checklists Gunstige checklists
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

193

93,8%

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

134

82,8%

Autocontrolesysteem

132

83,3%

Meldingsplicht

127

97,6%

Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)

78

89,7%

Totaal

664

89,8%Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

40

PV's

7

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning

1

Inbeslagnemingen

1

Andere

1

Totaal

50

 

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2014.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren