www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controle van schapen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2016

Gezien de laatste jaren het aantal sluikslachtingen toenam en het verbod op rituele slachtingen van schapen buiten de slachthuizen werd er in de weken voor het Islamitisch Offerfeest (september 2015) door de NOE in samenwerking met de PCE’s een preventieve actie gevoerd.

Er werden 96 operatoren gecontroleerd waarbij non-conformiteiten werden vastgesteld in het kader van identificatie en registratie (38,5% niet-conform), van het diergeneesmiddelendepot (4,2% niet-conform) en van sluikslachting (5,2% niet-conform). In totaal werden er 17 PV's en 13 waarschuwingen opgesteld. 13 opvolgingen werden uitgevoerd.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren