www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2015
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.06.2016

Regelmatig voert het FAVV invoercontroles uit op bestrijdingsmiddelen ingevolge meldingen van andere lidstaten van mogelijke illegale invoer via de havens van (niet erkende of nagemaakte) bestrijdingsmiddelen in Europa. In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de havenmeesters en de douane werd een actie ondernomen. 88 controles hebben aanleiding gegeven tot 1 inbeslagname van bestrijdingsmiddelen en het dossier werd overgemaakt aan het parket. Er werden herhaaldelijk containers met bestrijdingsmiddelen opgespoord die niet conform waren met de milieuveiligheidsvoorschriften.

De NOE heeft ook een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het vaststellen tijdens een BELAC-audit dat een laboratorium de meldingsplicht betreffende gewasbeschermingsmiddelen niet naleefde.

 

Aarbeiden – actie Fragaria


Een actie werd uitgevoerd in de aardbeienteelt en bij kraampjes die aardbeien verkopen. 19 monsters werden genomen om de afwezigheid van fumigatiegassen met methylbromide te controleren. Alle monsters waren conform.

Bij de controles op etikettering en traceerbaarheid op het niveau van straatverkoop (aardbeikraampjes) werd vastgesteld dat de aardbeien afkomstig waren uit eigen teelten, of rechtstreeks van bij de teler, of van bij de veilingen of uit het groothandelscircuit.

Verschillende non-conformiteiten werden vastgesteld met betrekking tot het aanbieden van de aardbeien: afwezigheid van de toelating als ambulante detailhandelaar, geen of onvoldoende tracering van de aangekochte en verdeelde aardbeien, de aangeboden producten voldeden niet aan de vereiste (specifieke) handelsnormen om deze producten op de markt te brengen.

 

Handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen – actie Silver Axe


Het FAVV heeft deelgenomen aan een door de NVWA (Nederlandse overheid) georganiseerde internationale actie in samenwerking met Europol en meerdere lidstaten. Deze actie, die de naam “Silver Axe I” droeg, richtte de controles op de invoer van gewasbeschermingsmiddelen in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Slovenië. Er wordt geschat dat 10% van de producten op de Europese markt illegaal is.

Deze controles werden uitgevoerd in de haven van Antwerpen, in samenwerking met de dienst van de havenkapitein, de FOD Volksgezondheid en de douane: meer dan 40 zendingen (2.700 ton) werden gecontroleerd. Alle zendingen waren conform behalve een transport van gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen (45 ton) waarbij de verpakkingsvoorschriften niet werden gerespecteerd (risico’s van milieuverontreinigingen bij ongeschikt vervoer over de weg).


 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren