www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  GGO Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.08.2015

Levensmiddelen en diervoeders kunnen worden geproduceerd met GGO's of afgeleide producten van GGO's voor zover de GGO's in kwestie een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO's moeten specifiek vermeld worden op het etiket. Er bestaat echter een afwijking indien een GGO aanwezig is waarvan de hoeveelheid lager is dan 0,9 % en indien deze aanwezigheid toevallig of technisch onvermijdelijk is.

Het FAVV neemt monsters in de verwerking, de distributie en bij de invoer. Hierbij wordt de conformiteit van de etikettering van de producten gecontroleerd die al dan niet GGO's of afgeleide producten bevatten. De controle stipt zich vooral toe op de aanwezigheid van GGO's of afgeleide producten van GGO's die niet in de EU toegelaten zijn en waarvan het gebruik verboden is, en de conformiteit van de etiketten waarop de aanwezigheid vermeld moet worden van toegelaten GGO's of hiervan afgeleide producten als een ingrediënt van een GGO in het product verwerkt is.

 

Aantal missies Aantal operatoren
401 271

 

  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Diervoeders 208 98,1% 3
Plantaardige dranken op basis van rijst, maïs, soja 21 100,0%  
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van granen (maïs, rijst) 59 98,3% 1
Papaja 43 100,0%  
Zaden, plantaardige oliën en oliehoudende zaden (soja, lijnzaad) 40 100,0%  
Bereide producten op basis van rijst, maïs, soja 73 98,6% 1
Totaal 444 98,6% 5

 

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 1
PV 1
Andere 3
Totaal 5

 

Non-conformiteiten

  Aantal analyses Non-conforme parameter
Soyakoek (diervoeders) 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Aanvullende diervoeders voor paarden 3 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Maïs 1 Niet-toegelaten GGO (Bt176 in maïs uit Argentinië)
Noedels 1 Niet-toegelaten GGO (Cry1Ab in rijst uit China)

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren