www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Dioxines, dioxineachtige PCB's en merker PCB's Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.08.2015

PCB's en dioxines zijn stoffen die een kankerverwekkend effect kunnen hebben. Dioxines behoren tot de familie van de organochloorverbindingen en hebben dus dezelfde fysico-chemische eigenschappen. Naast de "echte" dioxines (polychloordibenzodioxines of PCDD's), omvat deze groep eveneens de furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF's) en de dioxineachtige PCB's. Deze verbindingen zijn allemaal lipofiel (ze zijn in vet oplosbaar), chemisch en fysisch zeer stabiel en bijna niet bioafbreekbaar. Hierdoor hopen ze zich op in het vet van dieren en bij de mens. Eventuele non-conformiteiten worden bijgevolg meestal vastgesteld in producten van dierlijke oorsprong.

Dioxines hebben geen technisch of ander doel. Ze zijn een ongewild en vaak onvermijdbaar bijproduct van een aantal thermische en industriële processen. Belangrijke bronnen door menselijke activiteit zijn o.a. metaalproductie en -verwerking, afvalverbranding en huishoudelijke haarden. De polychloorbifenylen (PCB's) vinden hun oorsprong terug in menselijke activiteiten.

Ze werden gedurende decennia gebruikt in verschillende industriële toepassingen, o.a. als koelvloeistof in elektrische transformatoren, in pigmenten, verven, …. Ze werden niet als individuele congeneer gebruikt, maar onder de vorm van complexe mengsels. Op dit ogenblik is het gebruik van PCB's in de EU verboden.

Preventie en reductie van humane blootstelling gebeurt o.m. door de bronnen aan te pakken, bijvoorbeeld door industriële processen onder controle te houden, door maatregelen te nemen die de emissie beperken of elimineren, …. Hoewel het gebruik van PCB's verboden is, kunnen ze nog teruggevonden worden in bijvoorbeeld oude elektrische installaties. Een gepaste afvalverwerking is in dat opzicht dus zeer belangrijk.

Het FAVV besteedt in het bijzonder aandacht aan het risico voor contaminatie van de voedselketen door dioxines en PCB's en neemt jaarlijks monsters in de levensmiddelensector en de diervoedersector. In België is het verplicht in de diervoedersector om analyses uit te voeren op dioxines en dioxineachtige PCB's voordat kritische grondstoffen op de markt worden gebracht en dit op kosten van de operator. Na herhaalde incidenten werd de Europese Commissie geïnspireerd door deze aanpak en verplicht ze sinds 2012 een monitoring van de kritische grondstoffen (oliën, vetten en hun afgeleide producten) en de samengestelde voeders die deze bevatten.


Aantal missies Aantal operatoren
1.995 813


Analyses per type voedingsmiddel

  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Diervoeders 1.380 100,0%  
Zuiveringsslib 21 100,0%  
Zaden, plantaardige oliën en oliehoudende zaden 56 100,0%  
Melk, melkproducten et bereidingen op basis van melk 190 100,0%  
Organische matrices van dierlijke oorsprong 417 99,3% 3
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 57 100,0%  
Verwerkte dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 20 100,0%  
Visserij- en aquacultuurproducten 114 100,0%  
Bereide producten 45 100,0%  
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 90 97,8%  
Totaal 2390 99,8% 3


Analyses per soort analyse
  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Dioxines 2.241 99,8% 3
Dioxineachtige PCB’s 2.241 100,0%  
Som dioxines et dioxineachtige PCB’s 2.241 99,9%  
PCB's 1.165 99,8%  
Totaal 2.390 99,8% 3


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 3
Totaal 3


Non-conformiteiten
  Aantal analyses Non-conforme parameter
Vlees 3 dioxines
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren