www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Residuen van bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.06.2016

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van groenten, fruit en akkerbouwproducten kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeder. De maximale residulimieten (MRL) zijn vastgelegd in de Europese wetgeving zodat het correct gebruik van de bestrijdingsmiddelen kan worden nagegaan (gebruik van erkende producten in de teelt, naleving van de dosissen en de termijnen vóór de oogst) om zo de gezondheid van de consument te beschermen. De levensmiddelen en diervoeders waarvan het residugehalte de MRL overschrijdt, mogen niet op de markt worden gebracht.

Het controleprogramma voor residuen van bestrijdingsmiddelen werd uitgewerkt op basis van het risico en schenkt bijzondere aandacht aan levensmiddelen en diervoerders die MRL-overschrijdingen kunnen vertonen. Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een risico voor de consument, maar is een teken van verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. In geval van overschrijding wordt een risico-evaluatie uitgevoerd. Als er voor de consumenten een potentieel risico wordt aangetoond, worden maatregelen genomen om de consumptie van het betrokken voedingsmiddel te vermijden (uit de handel nemen, persbericht en recall bij de consumenten). Bovendien vindt een inspectie plaats bij de verantwoordelijke van het product (Belgische producent of invoerder) zodat de reden van overschrijding van de MRL kan worden vastgesteld. Een waarschuwing of een PV wordt opgemaakt afhankelijk van de ernst van de inbreuk.

 

  Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de landbouwer
  Goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

 

 

In toepassing van Verordening (EG) 669/2009 worden verhoogde controles uitgevoerd op een twintigtal levensmiddelen afkomstig uit Thailand, de Dominicaanse Republiek, Turkije, Egypte, Marokko, Kenia, Vietnam, Cambodja en Nigeria. Producten die niet voldoen aan de MRL werden niet in de handel gebracht.

 

    Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen 2014 vs 2013
Groenten, fruit, granen Controleplan** 2.031 97,5% ↓ (-1,2%)
Opvolging van non-conformiteiten*** 198 60,6% ↓ (-17,3%)
Verordening 669/2009**** 604 94,2% = (-0,5%)
Diervoeders Controleplan 86 95,4% ↓ (-2,5%)
Opvolging van non-conformiteiten 1 100,0 % =
Producten van dierlijke oorsprong (melk, eieren, vlees, honing, vis…) Controleplan 632 100,0% =
Opvolging van non-conformiteiten 2 100,0% /
Babyvoeding Controleplan 92 97,9% ↓ (-2,1%)
Verwerkte producten Controleplan 213 100,0% =
Opvolging van non-conformiteiten 1 100,0% /
Totaal   3.860 95,6% ↓ (-2,2%)

 

* rekening houdend met de analytische onzekerheid
** monsters die werden geanalyseerd in het kader van het controleprogramma waarbij monsters steeksproefgewijs genomen worden
*** gerichte monsters die geanalyseerd worden naar aanleiding van non-conformiteiten die werden vastgesteld in het controleplan, klachten, ...
**** gerichte monsters die geanalyseerd worden in het kader van de versterkte controles bij invoer

 

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

 

  Aantal maatregelen
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 122
Inbeslagnemingen 4
PV 5
Totaal 131

 

 

Oorsprong van de producten

Er werd gezocht naar meer dan 550 residuen van verschillende bestrijdingsmiddelen. De monsters waren afkomstig uit België (38,9%), andere lidstaten (18,1%), derde landen (35,4%) of uit een niet bepaald land van oorsprong (7,6%). In 42,9% van de monsters werd geen residu gevonden. Het globale resultaat van de controles op residuen van bestrijdingsmiddelen in 2014 is duidelijk minder gunstig dan in 2013 (-2,2%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van de niet-conformiteiten bij producten die uit derde landen ingevoerd zijn.

 

Oorsprong Conformiteit 2014 vs 2013
België 98,9% =
EU lidstaten 99% =
Derde landen 89,8%

 

 

Controleplan

In het kader van het controleplan is het percentage conformiteiten dat in 2014 werd vastgesteld in groenten, fruit en granen lager dan dat van 2013 (-1,2%). De resultaten van uit derde landen ingevoerde producten (98,4% conform) blijven minder goed dan de Belgische producten (99,2 % conform) en deze uit andere lidstaten (99,3 % conform).

De voornaamste non-conformiteiten bij ingevoerde producten hadden betrekking op exotisch fruit (passievruchten en pitaja's) en op thee. De voornaamste overschrijdingen van de MRL in Belgische producten werden vastgesteld in selder, rapen en peterselie. In 97,9% van de gecontroleerde babyvoeding werd de enige MRL van 0,01 mg/kg nageleefd. De vastgestelde overschrijdingen hadden betrekking op de aanwezigheid van een residu van een ontsmettingsmiddel.

Opvolging van non-conformiteiten

Het percentage conformiteiten van de geanalyseerde partijen in het kader van de opvolging van de non-conformiteiten gaat aanzienlijk omlaag t.o.v. 2013 (-17,3%). Dit hoog percentage non-conformiteiten kan voornamelijk worden verklaard door de steeds terugkerende non-conformiteit die aangetroffen wordt in bepaalde producten die uit derde landen ingevoerd worden.

 

  Voornaamse oorsporong Aantal monsters Non-conforme monsters
Koriander Cambodja 16 100,0 %
Kerriebladeren Dominicaanse Republiek 30 80,0 %
Pitaja's Vietnam 8 62,5 %
Guaven Dominicaanse Republiek 10 40,0 %
Pimentpepers Oeganda 51 29,4 %
Passievruchten Kenia 11 29,4 %
Aubergines Kameroen & Burundi 11 27,3 %
Rapen België 8 25,0 %

 

 

Verhoogde controles

De resultaten ven de in het kader van de verhoogde controles (verordening 669/2009) uitgevoerde analyses zijn gelijkaardig aan die van 2013. De voornaamste non-conforme partijen worden per origine weergegeven in onderstaande tabel. Er is een aanzienlijke verbetering merkbaar van de conformiteit van munt uit Marokko en aardbeien uit Egypte.

 

Oorsprong Aantal monsters Non-conforme monsters Non-conforme producten
Nigeria 1 100,0% droge bonen
Vietnam 4 75,0% pitaja's
Cambodja 7 28,6% selder, bonen
Chine 39 20,5% thee
Dominicaanse Republiek 108 8,3% bonen
Turkije 14 7,1% druivenbladeren
Thailand 30 6,7% bonen
Kenia 214 2,8% erwten
Marokko 94 2,1% munt
Egypte 93 1,1% sinaasappelen
Totaal 604 5,8%  

 

 

RASFF

In 2014 heeft het FAVV 54 MRL non-conformiteiten gemeld via het Europees RASFF-alarmsysteem, waarvan 16 een potentieel risico inhielden voor de gezondheid van de consument. Deze producten werden uit de handel gehaald en in voorkomend geval teruggeroepen van bij de consumenten.

 

Oorsprong Aantal meldingen Produits concernés Problematische residuen
Cambodja 6 korander meerdere waaronder chlorpyriphos
België 5 rapen, witloof, selder, bloemkool dimethoaat, chlorpyriphos, pyraclostrobine
Peru 1 rozijnen methomyl
Burundi 1 aubergines dimethoaat
Pakistan 1 mango's tebuconazol
Frankrijk 1 kerstomaten ethephon

 

 

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren