www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Allergenen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.01.2020

De wetgeving inzake etikettering bepaalt dat het gebruik van 14 allergenen (glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, bepaalde noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, schaaldieren en afgeleide producten en sulfiet boven 10 mg/ kg of /l) in de ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket.

Naast de controles op de etikettering van levensmiddelen voert het FAVV ook analyses uit op de aanwezigheid van allergenen niet vermeld op het etiket.

 

Aantal missies Aantal operatoren
88 86

 

  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Allergenen van pindanoten 15 100,0% -
Allergenen van schaaldieren 10 100,0% -
Allergenen van melk 15 73,3% 2
Allergenen van weekdieren 10 100,0% -
Allergenen van noten 84 100,0% -
Allergenen van soja 10 100,0% -
Gluten 24 95,8% -
Totaal 168 97,0% 2

 

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Totaal 2

 

Non-conformiteiten

  Nombre d’analyses Non-conforme parameter
Gebakjes 2 Allergenen van melk
Chips 1 Allergenen van melk
Waterijs 1 Allergenen van melk
Brood 1 Gluten

 

Allergeneninformatie voor niet- voorverpakte levensmiddelen

Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten stelt dat het ook voor niet- voorverpakte levensmiddelen vanaf 13/12/2014 verplicht is de allergeneninformatie te kunnen geven.

In het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen, wordt duidelijk beschreven hoe deze overdracht van allergeneninformatie kan gebeuren en onder welke voorwaarden.

Het gaat hier om alle niet- voorverpakte levensmiddelen die rechtstreeks aangeboden worden aan de eindconsument bijvoorbeeld in supermarkten, slagerijen, bakkerijen, kruidenierszaken, traiteurs, restaurants, grootkeukens, kinderdagverblijven…

Er zijn 2 mogelijkheden voor de overdracht van de allergeneninformatie: schriftelijk of mondeling. De allergeneninformatie kan ofwel schriftelijk ofwel mondeling overgedragen worden.

  • In het eerste geval moet de allergeneninformatie schriftelijk en duidelijk leesbaar worden aangebracht op de plaats waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en zodanig dat de vermelding vrij en gemakkelijk toegankelijk is voordat de aankoop plaatsvindt.
  • De andere optie is de mondelinge overdracht waarbij de allergeneninformatie op verzoek van de consument zonder uitstel wordt meegedeeld, op de plaats waar het levensmiddel zich bevindt en voordat de aankoop plaatsvindt. Daarnaast moet in het kader van het autocontrolesysteem een procedure zijn uitgewerkt en geïmplementeerd die verzekert dat de informatie op een correcte wijze wordt weergegeven, deze schriftelijke procedure moet aanwezig zijn in de vestigeenheid waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en moet toegankelijk zijn voor het personeel en het FAVV. Het personeel moet ook opgeleid zijn over de risico's verbonden aan allergenen.

Meer informatie hierover kan teruggevonden worden op:

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren