www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Monsternemingen en analyses Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.09.2015

De kernopdracht van het FAVV is het houden van toezicht op de voedselketen door middel van controles. Het FAVV voert haar taken uit aan de hand van een jaarlijks geactualiseerd controleprogramma , aangevuld met specifieke acties. Niet geplande maar noodzakelijke controles worden binnen redelijke termijnen uitgevoerd. De inspectie- en bemonsteringsprogramma’s zijn statistisch onderbouwd en gebaseerd op objectieve parameters.

Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria, vijf eigen laboratoria die continu de nieuwste technologieën opvolgen en een netwerk van referentielaboratoria die als ‘centre of excellence’ fungeren.

 

Resultaten van de monsternemingen


Aantal missies Aantal operatoren
29.408 13.043


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Kwaliteit 1.654 92,0% 100
Dioxines en PCB 2.390 99,8% 3
Mycotoxinen 1.850 98,6% 21
Residuen van bestrijdingsmiddelen 3.860 95,6% 131
Zware metalen 1.985 98,7% 13
PAK's 595 99,5%  
Additieven en aroma's 867 91,7% 39
Andere verboden of ongewenste stoffen 11.992 98,5% 116
Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd 718 99,7%  
Niet-eetbare soorten 79 97,5% 2
Allergenen 168 97,0% 2
Contactmaterialen 767 99,5%  
Traceerbaarheid van rundvlees 474 89,2% 6
Microörganismen 21.928 92,5% 289
GGO's 444 99,1% 5
Bestraling 109 99,1% 2
Radioactiviteit 221 100,0%  
Fytosanitaire controles 6.668 90,4% 63
Andere 15.509   123
Totaal* 67.852 95,3% 915

* aangezien een monster voor meer dan één type analyses gebruikt kan worden is het totaal aantal monsters lager dan de som van de monsters per aard analyse.Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 142
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 108
PV 91
Inbeslagnemingen 31
Andere 501
Totaal 873Analyses uitgevoerd in de 5 FAVV-laboratoria

77,0 % van de monsters werden in de 5 FAVV-laboratoria geanalyseerd. De andere werden aan 27 door het FAVV erkende laboratoria en aan 9 nationale referentielaboratoria toevertrouwd.

Labo Activiteiten Aantal ontlede monsters Aantal uitgevoerde analyses
2012 2013 2014 2012 2013 2014
Gentbrugge Residuen en contaminanten, anorganische scheikunde 20.660 17.440 17.101 63.033 57.242 56.872
Tervuren Contaminanten, toevoegingsmiddelen, dioxines en mycotoxines 8.362 8.954 9.068 19.144 19.874 23.740
Melle Microbiologie, GGO, Globodera, residuen van (eier)schalen en -membranen, thermometers, pipetten 17.273 18.066 18.896 27.981 29.572 31.771
Gembloux Microbiologie, virologie en fytopathologie 12.760 13.369 15.379 30.660 34.639 36.781
Luik (Wandre) Speciale analyses, natte chemie, fytofarmacie en residuen 5.450 5.389 6.241 8.315 9.471 9.783
Totaal 64.505 63.218 66.685 149.133 150.798 157.947
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren