www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Deelname aan internationale vergaderingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.08.2015

Op het niveau van de EC neemt het FAVV deel aan het overleg op het niveau van de CVO’s (Chief Veterinary Officers), COPHS (Chief Officer of Plant Health Services). Het FAVV neemt ook deel aan de meetings van de HOA (Heads of Agencies ), waar de  verschillende Europese voedselagentschappen zijn vertegenwoordigd. Deze overlegmomenten zijn bedoeld om de onderlinge samenwerking te verbeteren en te leren van elkaar. Ook de EC erkent de rol die dit overlegorgaan kan spelen om een efficiënt beleid uit te bouwen, gevoed door de verschillende benchlearning projecten. Uitwisseling van informatie, ervaring en samenwerking op het vlak van handhaving van de voedselwetgeving gebeurt eveneens via de informele werkgroepen, vergaderingen en seminaries van de FLEP (Food Law Enforcement Practitioners).

Het FAVV neemt deel aan de jaarvergadering van de Commissie van de Codex Alimentarius. Experts van het FAVV namen ook deel aan verschillende comités van de Codex Alimentarius in 2014 en meer bepaald aan het comité van de Codex over analyse- en bemonsteringsmethoden, over import- en exportinspecties, certificeringsystemen en over voedselhygiëne.


Het FAVV vertegenwoordigde België ook op de algemene vergadering van World Organisation for Animal Health (OIE), waar de internationale normen en aanbevelingen m.b.t. de dierengezondheid worden vastgelegd, evenals aan het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève. Onder leiding van de Europese Commissie werden de uiteenlopende aspecten van sanitaire en fytosanitaire akkoorden met de derde landen (SPS) behandeld. Via bilateraal overleg wordt getracht een oplossing te geven aan specifieke handelsgeschillen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren