www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Internationale relaties - Export Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Het FAVV is op internationaal vlak actief en beschikt over een netwerk dat het in staat stelt om mee vorm te geven aan het Europese en internationale beleid, mee garant te staan voor het imago van de Belgische producten en zo in staat is om de uitvoer van de Belgische producten te faciliteren. Het FAVV wordt beschouwd als een performante overheid die geldt als een internationaal voorbeeld.

In 2014 heeft het FAVV 12 buitenlandse delegaties ontvangen. Hierbij werden de werking en de opdrachten van het FAVV toegelicht. Het FAVV heeft ook collega’s uit Denemarken ontvangen voor een presentatie van BECERT. Uitwisseling van ervaring en expertise met andere lidstaten is nuttig voor de ontwikkeling van een systeem voor elektronische gegevensoverdracht. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren van de exportmarkten voor België. 57 bilaterale akkoorden of certificaten werden afgesloten met 27 derde landen.

Het FAVV werd ook geauditeerd door verschillende internationale instanties (de Europese Commissie, derde landen) en door nationale overheden.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren