www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Visserij Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2015

Vismijnen

Overeenkomstig zijn controleprogramma voert het FAVV in de 3 Belgische visafslagen inspecties en staalnames uit. Het FAVV voert ook steekproefsgewijze controles uit van visserijproducten aangevoerd in de vismijnen: controles op de organoleptische kwaliteit en eventueel bijkomende analyses om de versheid of de aanwezigheid van schadelijke stoffen te beoordelen. In 2014 waren alle gecontroleerde loten geschikt verklaard voor menselijke consumptie.

  Aanvoer visserijproducten
Vismijn Nieuwpoort 168.291 kg
Vismijn Oostende 6.721.207 kg
Vismijn Zeebrugge 13.519.970 kg
Totaal 20.409.468 kg


Aantal missies Aantal operatoren
13 3


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 12 33,3%
Meldingsplicht 12 100%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 12 100%
Totaal 36 77,8%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
PV's 8
Andere 4
Totaal 12


Deze resultaten zijn gelijk aan die van 2013.Vissersvaartuigen

Aantal missies Aantal operatoren
47 47


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 47 100%
Meldingsplicht 47 100%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 47 100%
Totaal 141 100%


Deze resultaten zijn gelijk aan die van 2013.Garnalenkotters (vissersvaartuigen waar aan boord garnalen worden gekookt)

Aantal missies Aantal operatoren
24 22


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 24 100%
Meldingsplicht 24 100%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 24 100%
Totaal 72 100%


Alle inspecties werden, net zoals in 2013, als gunstig beoordeeld.Zuiveringscentra

Aantal missies Aantal operatoren
1 1


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1 100%
Meldingsplicht 1 100%
Vervoer 1 100%
Totaal 3 100%
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren