www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Verwerking van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.08.2015

Economische gegevens

In 2014, blijft de voedingsindustrie haar omzet van 48 miljard euro (-0.4%) handhaven. De vervaardiging van andere levensmiddelen (vb. koffie, suiker, chocolade...), de vleesindustrie en de vervaardiging van oliën en vetten zijn de 3 belangrijkste subsectoren, die samen goed zijn voor 44,5% van het totale zakencijfer.

Het exportgedeelte, meer bepaald naar de Verenigde Staten, Brazilië of China, kende een duidelijke vooruitgang. Ondanks de economische context was er een verhoging te bemerken bij de investeringen en een lichte stijging van de tewerkstelling.Bron: FEVIAInspectieresultaten

Aantal missies Aantal operatoren
4.528 3.843

De resultaten van de missies in de verwerking zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS )  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7.545 92,5%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 3.200 96,0%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 2.535 94,6%
Autocontrolesysteem 2.247 88,8%
Meldingsplicht 2.122 99,2%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer 1.545 97,6%
Vervoer 1.520 98,7%
Totaal 21.207 94,5%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 574
Inbeslagnemingen 20
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 5
PV's 131
Tijdelijke sluitingen 2
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Andere 79
Totaal 149


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Alcoholische dranken 9.155 liter
Diverse levensmiddelen 2.140 kg
Granen en bakkerijproducten 174 kg
Bestrijdingsmiddelen 14 stuks
Runder, kalver 13 stuks
Geneesmiddelen 4 stuks
Vervoer en verpakkingsmateriaal 1 stuks

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2013, behalve voor traceerbaarheid (-3 %).

De resultaten worden gedetailleerd weergegeven in de volgende hoofdstukken.Vlees en afgeleide producten

Uitsnijderijen

Aantal erkende uitsnijderijen

Jaar Erkende uitsnijderijen
Uitsnijderijen voor vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 2013 410
2014 409
Uitsnijderijen voor pluimvee, lagomorfen en wild 2013 185
2014 188


Aantal missies Aantal operatoren
623 521


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur en inrichting 707 94,8%
Autocontrolesysteem 585 92,1%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 579 96,0%
Vervoer 536 98,1%
Meldingsplicht 505 99,2%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer 500 98,0%
Totaal 3.412 96,2%


Details per type inrichting
  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van als landbouw huisdier gehouden hoefdieren 453 93,6%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van pluimvee en lagomorfen 188 95,7%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van vrij wild 39 100,0%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne in de uitsnijderijen voor vlees van gekweekt wild 27 100,0%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 4
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
PV's 21
Waarschuwingen 55
Andere 8
Totaal 89


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Diverse producten 986 kg


Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013, met uitzondering van de inspecties van het autocontrolesysteem die beter zijn (+3,4%) en de inspecties van traceerbaarheid die iets minder goed zijn (-2%).Vleesverwerkingsbedrijven

Resultaten van de missies uitgevoerd in de inrichtingen voor de verwerking van vlees en van afgeleide producten (vervaardiging van gehakt, vleesbereidingen, producten op basis van vlees, separatorvlees, voedingsgelatine en -collageen, behandeling van magen, blazen, darmen, bereiding van kikkerbillen of slakken, herverpakkingscentra en koel- en vrieshuizen, en ook verzameling, opslag en transformatie van primaire producten voor de productie van vetten en kanen).

Aantal missies Aantal operatoren
978 871


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.316 92,4%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 1.382 98,1%
Autocontrolesysteem 958 91,3%
Meldingsplicht 833 99,6%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer 832 97,2%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 816 96,0%
Vervoer 779 98,7%
Totaal 7.916 96,3%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 114
Inbeslagnemingen 5
PV's 27
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 22
Totaal 170


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Diverse producten 1.389 kg


Globaal gezien zijn de inspectieresultaten vrij bevredigend en vergelijkbaar met deze van 2013. De controleresultaten m.b.t. de traceerbaarheid zijn in 2014 iets minder goed dan in 2013 (-2,3%). Voor de implementatie van een autocontrolesysteem zijn de resultaten het minst gunstig.Visserijproducten

Aantal missies Aantal operatoren
530 482


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.191 95,7%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 753 98,7%
Autocontrolesysteem 526 93,3%
Meldingsplicht 447 100,0%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer 446 97,5%
Vervoer 357 100,0%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 262 95,0%
Totaal 3.982 96,9%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 1
PV's 10
Waarschuwingen 50
Andere 12
Totaal 78


Deze inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013.Melk en zuivelproducten

Producenten van hoevezuivel

Aantal missies Aantal operatoren
339 331


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 335 94,3%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 233 95,7%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 204 92,2%
Autocontrolesysteem 201 97,0%
Meldingsplicht 173 99,4%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer 116 100,0%
Totaal 1.262 95,9%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 52
PV's 3
Andere 7
Totaal 62Industriële melkinrichtingen


Aantal missies Aantal operatoren
298 285


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Autocontrolesysteem 210 84,3%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 566 57,8%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer 192 85,9%
Meldingsplicht 187 94,7%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 131 73,3%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 125 86,4%
Totaal 1.411 74,1%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 43
PV's 8
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 6
Totaal 60

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013.


Eieren en eiproducten

Verzamelcentra en pakstations van eieren

Aantal missies Aantal operatoren
192 93


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 174 97,1%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 148 97,3%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 75 100,0%
Meldingsplicht 68 100,0%
Totaal 465 98,1%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 3
Waarschuwingen 12
Totaal 15


Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013, met uitzondering voor de inspecties m.b.t. verpakking en etikettering waar een duidelijke verbetering zichtbaar is (+7,2%).Producenten en bedrijven voor gekoelde opslag van eiproducten

Aantal missies Aantal operatoren
57 48


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 87 97,7%
Autocontrolesysteem 42 97,6%
Meldingsplicht 32 100,0%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie: afvalbeheer 22 95,5%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 16 100,0%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 12 100,0%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 9 88,9%
Totaal 220 97,7%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
PV 1
Waarschuwingen 6
Totaal 7


De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013.Producenten van dranken

Aantal missies Aantal operatoren
214 204


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 190 81,6%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 173 91,3%
Meldingsplicht 119 99,2%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 112 86,6%
Autocontrolesysteem 105 70,5%
Totaal 699 86,1%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 63
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
PV's 6
Andere 6
Totaal 76Bakkerijen

Aantal missies Aantal operatoren
69 64


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 110 90,9%
Autocontrolesysteem 44 86,4%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 43 88,4%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 33 97,0%
Meldingsplicht 22 95,5%
Totaal 252 90,9%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 11
PV's 4
Andere 1
Totaal 16Chocolade- en snoepgoedfabrieken

Aantal missies Aantal operatoren
125 121


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 128 85,2%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 110 91,8%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 61 90,2%
Meldingsplicht 56 98,2%
Autocontrolesysteem 56 82,1%
Totaal 411 89,1%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 27
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
PV's 3
Andere 3
Totaal 35


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Granen en bakkerijproducten 38 kgVerwerkers van groenten en fruit

Aantal missies Aantal operatoren
189 177


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 177 94,9%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 143 79,7%
Autocontrolesysteem 125 76,8%
Meldingsplicht 122 100,0%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 79 92,4%
Totaal 646 88,7%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 41
PV's 7
Andere 5
Totaal 53
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren