www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Toelevering aan de landbouwsector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.03.2016

Meststoffen

Aantal missies Aantal operatoren
652 634


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 638 97,5%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 626 99,8%
Autocontrolesysteem 623 90,4%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 568 96,0%
Totaal 2.455 95,9%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 99
Inbeslagnemingen 22
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
PV's 15
Andere 17
Totaal 157


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 189 kg
Bestrijdingsmiddelen 33 kg, 1 liter, 179 stuks


Er werden dit jaar 125 missies meer uitgevoerd dan in 2013 en de resultaten zijn vergelijkbaar met deze van vorig jaar.Bestrijdingsmiddelen

Aantal missies Aantal operatoren
468 456


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 447 82,1%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 441 100,0%
Autocontrolesysteem 428 84,6%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 348 96,8%
Totaal 1.664 90,6%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 106
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
PV's 27
Inbeslagnemingen 53
Andere 15
Totaal 205


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 63 kg
Bestrijdingsmiddelen 118 kg, 156 litres et 863 stuks


De voornaamste vastgestelde overtredingen hadden betrekking op het houden of het verhandelen van producten die niet langer erkend zijn, evenals op tekortkomingen bij de autocontroleprocedures (ingangscontrole en geen documenten).

De inbreuken m.b.t. het houden van niet langer toegelaten producten werden hoofdzakelijk vastgesteld in de kleinhandel (verkoop aan particulieren) en ze hadden vooral betrekking op de producten op basis van de actieve stof imidacloprid, waarvan de verkoop en het gebruik fors beperkt werd omwille van het potentieel risico voor bijen (zie ook http://www.fytoweb.fgov.be).

De resultaten van de inspecties zijn aanzienlijk minder goed dan deze van 2013 (-7,1% infrastructuur, inrichting en hygiëne en – 5,8% autocontrolesysteem) maar zijn gelijkaardig aan de resultaten van 2012.Diervoeders

Er bestaan verschillende categorieën van diervoeders: grondstoffen, toevoegingsmiddelen, voormengsels (mengsel van toevoegingsmiddelen en grondstoffen gebruikt voor de vervaardiging van mengvoeders), mengvoeders en gemedicineerde voeders (mengsel van een mengvoeder en een geneesmiddel).

De mengvoederindustrie: website BEMEFA


Aantal missies Aantal operatoren
1.058 1.026


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.125 90,6%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 1.002 87,1%
Meldingsplicht 919 98,7%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 855 94,7%
Autocontrolesysteem 774 87,9%
Totaal 4.814 91,8%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 220
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 9
PV's 24
Inbeslagnemingen 23
Andere 36
Totaal 312


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Diervoeders voor voedselproducerende dieren 15 kg
Bestrijdingsmiddelen 43 kg, 75 litres & 233 stuks


De inspectieresultaten betreffende de voorschriften voor autocontrole, etikettering en infrastructuur,installatie en hygiëne van diervoeders en meldingsplicht zijn vergelijkbaar met deze van 2013. De inspecties met betrekking tot traceerbaarheid geeft echter een duidelijk een minder goed resultaat weer ten opzichte van 2013 (-2,8%).

Het FAVV controleert ook het gebruik van geneesmiddelen op de hoeve (geneesmiddelenregister,stocks…): 99,8% van de 426 missies m.b.t. gemedicineerde diervoeders waren gunstig.

Van de 6.588 missies op de landbouwbedrijven werden de voorschriften betreffende hygiëne van de primaire grondstoffen bestemd voor diervoeders en voor het gebruik op de hoeve gecontroleerd. Deze waren conform in 98% van de gevallen.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren