www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Resultaten van de controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.08.2015


Aantal missies Aantal operatoren
130.546 73.972

De resultaten van de missies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS )


Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 15.557
PV's 6.092
Inbeslagnemingen 1.761
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 683
Tijdelijke sluitingen 79
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning. 26
Andere 5.300
Totaal 29.498


Inbeslagnemingen

Producten Hoeveelheden
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 9 ton
Bestrijdingsmiddelen 4,6 ton
Planten en vermeerderingsmateriaal 15 ton
Diervoeder 520 ton
Groenten en fruit 560 ton
Vlees en vleesproducten 116 ton
Granen en bakkerijproducten 289 ton
Diverse levensmiddelen 1.522 ton
Visserijproducten 12 ton

De in beslag genomen producten blijken soms helemaal geen verband te hebben met het betrokken hoofdstuk. De reden van vermelding is dat vele operatoren verschillende activiteiten uitoefenen die tegelijkertijd gecontroleerd worden.


Resultaten van de inspecties (met checklists)

Resultaten van de checklists alle sectoren :

  2013 2014 2014 vs. 2013 (%) Conformiteit
2013 (%)
Conformiteit
2014 (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiene 51.486 57.358 +11,4% 76,5% 75,5%
Infrastructuur, inrichting en hygiene (voor toekennen erkenning) 343 395 +15,2% 95,0% 93,9%
Autocontrolesystemen 19.216 23.799 +23,8% 73,9% 75,5%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 34.744 39.445 +13,5% 91,6% 91,2%
Meldingsplicht 24.283 27.841 +14,7% 98,7% 98,2%
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 10.185 11.339 +11,3% 88,9% 87,5%
Verpakkingsmateriaal 584 631 +8,0% 93,2% 89,9%
Afvalbeheer 4.057 4.858 +19,7% 91,5% 91,0%
Vervoer 1.590 1.734 +9,1% 98,2% 98,6
Rookverbod 12.556 15.006 +19,5% 95,6% 96,0%
Fytosanitaire controles 3.214 2.902 -9,7% Niet van toepassing
Pesticiden 2.567 2.658 +3,5% 87,1% 89,1%
Dierengezondheid 1.554 1.429 -8,0% 98,5% 97,1%
Dierenwelzijn 11.108 10.886 -2,0% 95,9% 97,4%
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.567 5.922 +6,4% 97,6% 97,5%
Epidemiologische bewaking 3.699 3.639 -1,6% 96,7% 94,9%
Erkenning uitvoer 117 123 +5,1% 84,6% 97,6%
Administratieve gegevens operator - 5.518 - - 84,2%
Totaal 186.870 215.483 +15,3% 87,4% 86,9%

De inspectieresultaten worden in de specifieke hoofdstukken meer in detail beschreven.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren