www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Primaire productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.07.2015

Kerncijfers landbouw 2014Plantaardige productie

Aantal missies Aantal operatoren
6.343 5.214


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 3.776 97,7%
Meldingsplicht 3.560 99,9%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.468 98,1%
Fytosanitaire - fysische controle 2.902 niet van toepassing
Bestrijdingsmiddelen (gebruik en bezit) 2.658 89,1%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 10 90,0%
Autocontrolesysteem 10 100,0%
Totaal 16.384 97,3%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 228
Inbeslagnemingen 233
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
PV's 171
Andere 39
Totaal 675


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Bestrijdingsmiddelen 48 liter, 3 m3, 746 stuks
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 28 stuks
Geneesmiddelen 17 stuks
Transport en verpakkingsmateriaal 13 stuks
Rund, kalf 6 stuks
Bereide maaltijden 6 stuksDe resultaten liggen in dezelfde lijn als de vorige jaren, behalve voor de inspecties op bestrijdingsmiddelen, waar de resultaten significant verbeterd zijn (+2% ivm 2013). Ondanks de verbetering, had het merendeel van de inbreuken nog steeds te maken met het bezit van bestrijdingsmiddelen die niet (meer) erkend waren.Groothandel groenten en fruit

De belangrijkste producten die in 2014 bij de Belgische tuinbouwveilingen (bron: VBT) werden aangeboden waren: groenten (388 522 ton paprika's, prei, tomaten en witloof, 213 miljoen stuks kropsla, bloemkolen, komkommers) en fruit (421 585 ton aardbeien, appelen en peren).

Aantal missies Aantal operatoren
342 287


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 273 88,6%
Meldingsplicht 137 99,3%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 124 87,9%
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 120 98,3%
Autocontrolesysteem 14 92,9%
Totaal 668 92,5%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 39
Inbeslagnemingen 4
PV's 6
Andere 2
Totaal 51


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Groenten en fruit 52 kg, 188 stuks
Bestrijdingsmiddelen 2 stuks


De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013.Dierlijke productie

Aantal beslagen en dieren

2013 2014
Runderen Beslagen 31.363 30.138
Dieren 2.585.003 2.615.471
Varkens Beslagen 8.332 8.027
Plaatsen voor zeugen 542.187 543.596
Plaatsen voor mestvarkens 5.324.618 5.339.118
Schapen Beslagen 27.582 26.936
Dieren 167.681 135.514
Geiten Beslagen 10.841 10.290
Dieren 47.664 45.871
Hertachtigen Beslagen 2.555 2.466
Dieren 9.747 7.063
Pluimvee Beslagen 1.531 1.514
Plaatsen voor legkippen 9.408.572 9.281.016
Plaatsen voor braadkippen 27.349.030 28.928.394
Plaatsen voor fokpluimvee 2.564.649 2.931.313


Aantal missies Aantal operatoren
9.173 8.470


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 9.131 88,6%
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 8.067 97,9%
Dierenwelzijn 6.499 96,6%
Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 5.922 97,5%
Epidemiologische bewaking 3.639 94,9%
Dierengezondheid 1.429 97,1%
Vervoer levende dieren 390 100,0%
Meldingsplicht 130 99,2%
Autocontrolesysteem 113 95,6%
Totaal 35.320 94,8%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.403
Inbeslagnemingen 95
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 71
PV's 150
Andere 69
Totaal 1.788


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Schapen, geiten en hertachtigen 432 stuks
Rund, kalf 60 stuks
Varkens 58 & 150 kg
Paardachtigen 3 stuks
Voeder voor voedselproducerende dieren 520 kg
Bestrijdingsmiddelen 12 liter, 164 stuks
Geneesmiddelen 109 stuks
Transport en verpakkingsmateriaal 4 stuks


Epidemiologisch toezicht bij runderen: de resultaten waren minder goed dan in 2013 en dit hoofdzakelijk in het kader van de controle op de tuberculinaties bij aankoop.

Identificatie van dieren: de resultaten met betrekking tot de identificatie van varkens en kleine herkauwers waren minder goed dan in 2013. De problemen die het meest voorkwamen in de varkensbedrijven waren: een verschil tussen de aanwezige categorieën van varkens en de informatie vermeld op het gezondheidsattest of geregistreerd in Sanitel, de laad- en losbons die niet beschikbaar waren, evenals het verschil tussen de verplaatsingen die in Sanitel geregistreerd zijn en de gerealiseerde verplaatsingen. Wat de kleine herkauwers betreft, hebben de niet-professionele houders (hobbykwekers) over het algemeen geen goede kennis van de vereisten. Bij 24 operatoren werden runderen, schapen, geiten, varkens geblokkeerd omwille van gebrekkige identificatie.

Pluimvee bedrijven en broeierijen: de resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013. Bij de broeierijen was het resultaat van alle inspecties gunstig.

Geneesmiddelen: er waren 13 inbeslagnames van geneesmiddelen: geneesmiddelen die niet aanwezig mochten zijn in het bedrijf, vervallen geneesmiddelen, geneesmiddelen die niet in België geregistreerd waren of niet toegelaten en geneesmiddelen die niet traceerbaar waren.

Vervoer: de resultaten waren minder goed dan in 2013. De niet-conformiteiten tijdens het vervoer hadden over het algemeen betrekking op een gebrekkige identificatie van de paarden die vervoerd werden en/of de afwezigheid van het certificaat dat moest aanwezig zijn. Onvolkomenheden bij de registratie in Sanitel van de verplaatsingen van varkens en kleine herkauwers werden het meeste vastgesteld bij de vervoerders. De resultaten van de controles voor infrastructuur en hygiëne van de voertuigen bleken beter te zijn dan in 2013.

Spermacentra en embryoteams: de resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013.Controle op de vereisten inzake preventie BSE: feedban

Diervoeders in overeenstemming met de vereisten inzake preventie van BSE-besmetting

Aantal missies Aantal operatoren
1.424 1.423


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 1.452 1.452 99,9%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2013.Controles voor andere overheden

Randvoorwaarden
Tijdens de bezoeken bij de landbouwbedrijven en handelaarstallen worden in het kader van de randvoorwaarden (EU-reglementering) een aantal eisen op het vlak van volksgezondheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, gezondheid van planten en leefmilieu gecontroleerd. Deze resultaten worden overgemaakt aan de gewesten die volledig verantwoordelijk zijn voor het gevolg dat hieraan gegeven wordt (met betrekking tot de eventuele intrekking van premies op basis van Europese reglementering). In 2014 heeft het FAVV de resultaten van 30.228 inspecties uitgevoerd bij 10.091 operatoren tijdens 10.486 missies aan de Gewesten doorgegeven.

Dierenwelzijn
Omwille van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden m.b.t. dierenwelzijn vanaf 1 juli 2014 overgeheveld aan de gewesten. Voordien was de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevoegd voor het beleid in verband met dierenwelzijn.

In een overgangsperiode bleef het Voedselagentschap de controles op de bedrijvenuitvoeren. In 2014 voerde het FAVV 10.886 inspecties uit bij 6.121 operatoren tijdens 9.401 missies. Het dierenwelzijn werd gecontroleerd op landbouwbedrijven, in verzamelcentra, kalver-, varkens- en pluimveehouderijen en tijdens het transport van slachtdieren naar en bij aankomst in het slachthuis.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren