www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Dierlijke bijproducten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2015

Aantal missies Aantal operatoren
4.693 4.361


  Aantal inspecties Gunstige inspecties
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie 4.858 91,0%


Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 425
Inbeslagnemingen 38
PV's 161
Tijdelijke sluitingen 5
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 94
Totaal 725


Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden
Diverse levensmiddelen 3.266 kg, 493 stuks
Groenten en fruit 44 kg, 30 stuks
Varken 258 kg
Rund, kalf 98 kg
Vis 67 kg
Pluimvee 39 kg
Granen en bakkerijproducten 38 kg
Melk en melkproducten 29 kg, 2 stuks
Schaaldieren 22 kg
Soep, sauzen 15 kg


Globaal zijn deze resultaten vergelijkbaar met vorig jaar, al zijn er enkele interne verschuivingen. Net zoals vorig jaar waren de ongunstige resultaten vooral terug te vinden bij viswinkels en in mindere mate bij vleeswinkels. Reden is dat de veelal kleine hoeveelheden dierlijke bijproducten niet verwerkt worden via de geijkte kanalen maar via het restafval. Nieuw is dat bij bedrijven die dierlijke bijproducten opslaan en/of hanteren nu eveneens een belangrijk percentage aan non-conformiteiten wordt geobserveerd en ook in mindere mate bij bedrijven die voeder voor gezelschapdieren produceren.

Daarnaast werd er in horecazaken en grootkeukens gecontroleerd of het keukenafval niet gevoederd werd aan vee: 99,2% horecazaken en 98,8% grootkeukens waren conform, wat vergelijkbaar is met 2013.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren