www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Voedseltoxi-infecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2015

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van microbiologisch gecontamineerde voeding of water. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden 2 of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.


Aantal gemelde CVTI’s
In slechts 4,3% van de CVTI’s kon een oorzaak gevonden worden door analyse van restanten van levensmiddelen of door onderzoek van de zieke personen.

  Aantal CVTI’s Aantal zieken Aantal gehospitaliseerd Verdachte
oorsprong
Bacillus cereus 11 46 0 Gemengde voeding
Campylobacter 1 2 0 Niet gekend
Clostridium perfringens 1 17 1 Gemengde voeding
Staphylocoques à coagulase positive 3 36 11 Gemengde voeding
E. coli O157:H7/VTEC 1 2 1 Niet gekend
Histamine 2 4 2 Visserijproducten, gemengde voeding
Listeria monocytogenes 1 2 1 Niet gekend
Norovirus 5 275 0 Gemengde voeding
Salmonella 5 80 5 Eieren en eiproducten
Co-infectie 1 3 0 Gemengde voeding
Parasites: Trichinella 1 16 14 Vlees van everzwijn
Onbekend 338 1.306 29 Gemengde voeding/niet gekend
Totaal 370 1.789 64 -


Het vermoeden dat het aantal CVTI’s wordt onderschat blijft echter bestaan. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en de voeding. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker als zich slechts milde symptomen voordoen, worden voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren