www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Wegcontroles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.08.2015

De NOE neemt op vraag van de lokale en de federale politie geregeld deel aan wegcontroles die duidelijk multidisciplinair van aard zijn en doet dat samen met andere diensten (RVA, douane…). Meestal is de lokale PCE ook aanwezig bij deze wegcontroles.

In 2014 nam de NOE deel aan 63 wegcontroles waarbij meerdere honderden voertuigen werden gecontroleerd.


Gecoördineerde grenscontroles met Nederland

In samenwerking met de Nederlandse inspectiediensten (NVWA), de federale wegpolitie, de douane en de opsporingsdienst van de FOD Financiën werden 206 voertuigen gecontroleerd: 4 waarschuwingen en 26 PV’s werden opgemaakt. 3 transporten werd teruggestuurd naar Nederland.

Bij de niet-conformiteiten waren er 6 voertuigen die pluimvee en konijnen vervoerden naar een markt zonder een verplicht intracommunautair certificaat noch beantwoordend aan de wettelijke traceerbaarheid s vereisten. Drie voertuigen met uit Nederland afkomstige paarden, beschikten niet over een verplicht intracommunautair certificaat.


Actie BENEFRALUX

Deze actie vond plaats op initiatief van de dienst voor Douane en Accijnzen en in samenwerking met de diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, de federale of de lokale politie, de FOD Volksgezondheid en de opsporingsdiensten van de AOIF.

Deze wegcontroles op de goederenstroom vanuit het oosten naar het westen, die gelijktijdig plaatsvindt in Frankrijk, België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland,beogen de preventie, ontrading en de opsporing van fraude met betrekking tot voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid en beschermen de legale transportbedrijven ook tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie: 11 voertuigen werden gecontroleerd; 2 overtredingen werden vastgesteld met betrekking tot diergezondheid en vervoer van vlees.


Actie bestrijdingsmiddelen

Gedurende 2 weken heeft het FAVV alle ingevoerde zendingen van gewasbeschermingsmiddelen gecontroleerd om de wettelijkheid ervan na te gaan. Het ging om fysieke controles in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Alle resultaten waren conform.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren