www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Voedingssupplementen en postpakketten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.08.2015

Net als de vorige jaren werden in samenwerking met de Douane en het FAGG controles uitgevoerd bij de invoer van postpakketten, en in het bijzonder van voedingssupplementen die via internet besteld werden. Voor 55 controles werden 45 dossiers opgesteld die door het FAVV, het FAGG, de Hormonencel of de FOD Economie werden behandeld; 8 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd.

Twee maal werden dierenschedels ontdekt in postpakketten; deze 2 dossiers werden in samenwerking met de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid afgewerkt.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren