www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Paarden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2015

Paardenkoersen

Het FAVV heeft 3 controles uitgevoerd in samenwerking met het parket, de federale gerechtelijke politie, de lokale politie, de FOD Dierenwelzijn en het FAGG: 42 paarden werden gecontroleerd op de aanwezigheid van hormonale en stimulerende stoffen. De identificatie en registratie van 10 paarden was niet conform. Bij opvolgingscontroles was de identificatie en registratie van 9 paarden niet conform en werden er 8 keer onregelmatigheden bij de invoer vastgesteld.Handel in paarden

Het FAVV heeft 7 controles uitgevoerd betreffende de illegale invoer en verkoop van paarden: Er moesten 6 PV worden opgesteld.

Naar aanleiding van vervalste paardenpaspoorten die aan het licht werden gebracht, heeft de NOE voor de dierenartsen met opdracht werkzaam in paardenslachthuizen, 2 opleidingen georganiseerd om hen te helpen bij het opsporen van vervalste paardenpaspoorten.

In juli 2014 hebben de Ierse autoriteiten het FAVV ingelicht dat het stamboek ICS (Irish Cob Society Limited) niet meer erkend was als paspoort uitgevende instantie. De ICS-paspoorten voldeden immers niet aan de Europese richtlijn 2009/156/EG meer bepaald aan de sectie IX m.b.t. de geneeskundige behandelingen. De GUINNESS-actie werd derhalve opgestart om 39 paarden te traceren die in Belgiƫ door ICS geregistreerd waren als paarden die bestemd zijn voor de voedselketen. Bij 26 controles werden 21 paspoorten in beslag genomen. Deze paspoorten werden naar de Ierse autoriteiten ter verificatie gestuurd. In Ierland waren deze paarden uitgesloten van de voedselketen en dit in tegenstelling volgens hun aangegeven registratie in Belgiƫ. 8 paspoorten bleken vervalst.

Het FAVV voerde eveneens controles uit op de levering van diergeneesmiddelen door dierenartsen aan eigenaars van paarden.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren