www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Gebruik van illegale groeibevorderaars Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2015

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

Verdachte monsters werden voornamelijk genomen als gevolg van een screening (controle) in het slachthuis (73% van de 64 bedrijven); de andere monsternemingen waren het gevolg van een verdenking in het slachthuis of van een screening van een bedrijf of op vraag van de hormonencel of het parket of als gevolg van een melding na een labelcontrole in het slachthuis.

Verdachte monsters
Bedrijven Dieren Materieel Diervoeders
Porcs 33 0 67 44
Bovins 26 209 124 27
Veaux 3 37 7 9
Volaille 2 0 1 2
Total 64 246 199 82

Er werden in 1 rundveebedrijf non-conformiteiten vastgesteld ivm monsters van dieren en materieel (spuiten, naalden, flacons, …). Werden aangetroffen: oestrogenen, gestagenen en androgenen (testosteron, progesteron, androsteendione, …), corticosteroïden (dexamethason, prednisolone) en thyreostatica (thiouracyl).

In het kader van het nieuwe KB van 27 februari 2013 werd aan dit bedrijf een versterkte controle opgelegd.Verdachte monsters in slachthuizen

In 2014 werden in de slachthuizen 682 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen van 240 runderen.

Non-conformiteiten werden vastgesteld bij 2 dieren (dexamethason in spuitplaatsen).

Voor de opsporing van natuurlijke hormonen werden 162 monsters (45 in 2011, 193 in 2012 en 121 in 2013) genomen in 90 landbouwbedrijven en in 72 runderslachthuizen. Al de resultaten waren conform.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren