www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Bedreigingen van FAVV agenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.08.2015

In 2014 werden 18 dossiers (7 in 2009, 14 in 2010, 30 in 2011, 22 in 2012 en 31 in 2013) waarbij 20 agenten van het FAVV bij de uitvoering van hun taak werden bedreigd, voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonen Cel: 35 % van de bedreigingen kwamen voor in de in de primaire sector en 30 % in de sector distributie.

In deze gevallen wordt door de bedreigde persoon een klacht ingediend bij de politie. Het Voedselagentschap stelt zich steeds burgerlijke partij ter ondersteuning van haar agenten. Na de melding wordt er steeds contact opgenomen met de bedreigde agent om de ernst van de situatie te onderzoeken en de draagwijdte verder te onderzoeken.

Er wordt bij de parketten sterk aangedrongen op een behandeling van deze bedreigingen.

In dit kader werden er 4 vonnissen uitgesproken door de rechtbanken van Marche-en-Famenne, Namen, Doornik en een arrest door het Hof van Beroep van Gent met strafrechtelijke veroordelingen die gaan van 51,20 € tot 900 € boete en van 8 dagen tot 3 maanden gevangenisstraf (met uitstel) alsook schadevergoedingen op burgerlijk vlak ten gunste van de benadeelden (medewerkers en FAVV).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren