www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2015

Regelmatig voert het FAVV invoer controles uit op bestrijdingsmiddelen ingevolge meldingen van andere lidstaten van mogelijke illegale invoer van (niet erkende of nagemaakte) bestrijdingsmiddelen in Europa. In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de havenmeester van de Antwerpse haven en de douane werd een actie ondernomen. 27 controles hebben aanleiding gegeven tot 11 inbeslagnames van bestrijdingsmiddelen met vervolgens een wederuitvoer naar het derde land van herkomst. Er werden herhaaldelijk containers met bestrijdingsmiddelen opgespoord die niet conform waren met de milieuveiligheidsvoorschriften.

Er werden ook verschillende controleacties uitgevoerd om na te gaan of pesticiden verboden in België toch niet gebruikt worden door de operatoren. Het gebruik van daminozide, een groeiregulator, is in België verboden, maar werd omwille van het Russische embargo uitzonderlijk toegestaan voor de fruittelers die hun fruit niet wisten in de handel te brengen.

Bij een eerste controlegolf werden 63 monsters van appelen genomen: er werden in 10 monsters residuen van daminozide aangetroffen waarvan het gehalte lager was dan de MRL. Bijgevolg werden er bij 11 fruittelers bijkomende controles georganiseerd: er werden residuen van daminozide aangetroffen. Er werden 10 PV’s opgesteld.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren