www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Personeel Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Er is een neerwaartse trend wat het aantal personeelsleden van het FAVV betreft door de besparingsmaatregelen waaraan het Agentschap onderworpen is.
VTE : voltijdequivalent


Opleiding

Permanente opleiding en voortdurende ontwikkeling van de competenties van de medewerkers behoren tot de prioriteiten. Het merendeel van de opleidingen heeft als doel professionele controles te garanderen waarbij aan de verwachtingen van de samenleving wordt voldaan (efficiƫnt, doeltreffend, competent, communicatie tussen controleurs en gecontroleerden, enz.). Ze maken deel uit van meerjaren-opleidingstrajecten.

  2012 2013 2014
Aantal opleidingsdagen 6.665 7.525 6.904
Opleidingsdagen / VTE 5,7 6,3 6,0

Het FAVV zet zijn beleid voort om laatstejaarsstudenten kennis te laten maken met de grote diversiteit aan functies binnen het Agentschap. Naast samenwerkingsakkoorden met een aantal universiteiten en/of hogescholen ontving het FAVV 48 studenten voor een stage.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren