www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Structuur en organisatie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Het FAVV kan voor de uitvoering van zijn opdrachten rekenen op:

 • ongeveer 1.300 medewerkers verdeeld over:
  • de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd (ongeveer 450 medewerkers),
  • 11 provinciale controle-eenheden (PCE's) die ISO 17020 geaccrediteerd zijn (ongeveer 700 medewerkers),
  • 5 interne ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria (ongeveer 150 medewerkers),
  • een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert in het kader van fraudebestrijding: de nationale opsporingseenheid (NOE);

 • een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de politie en de douane, evenals met privéinstellingen;

 • ongeveer 600 (597 in 2014) zelfstandige opdrachthouders (ZMO) gelijkgesteld aan ongeveer 350 VTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis) en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren. In het uitvoeren van hun missies voor het FAVV worden deze DMO's als officiële dierenartsen beschouwd;

 • een netwerk van ongeveer 50 externe door het FAVV erkende laboratoria en 9 nationale referentielaboratoria;

 • een budget van ongeveer € 167 miljoen.


Organogram van het FAVV
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren