www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Begroting Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Naast een dotatie, afkomstig van publieke middelen, beschikt het Agentschap over eigen inkomsten. In 2014 zijn die inkomsten op hetzelfde niveau gebleven als in 2013. Net zoals in 2012 en in 2013 heeft de regering echter drastische besparingsmaatregelen opgelegd.

Voor het FAVV betekende dit een blokkering van 8,729 miljoen €, zodat de uitgaven beperkt werden tot deze die onlosmakelijk verbonden zijn met de continuïteit van de werking van de dienst. Deze maatregelen hebben de uitvoering van een aantal projecten sterk afgeremd, maar het werk niet is afgenomen.

Uitgaven

  Realisaties 2012 Realisaties 2013 Begroting 2014 Realisaties 2014
Personeel
Lonen en wedden
Andere personeelskosten

€ 85.390.000
€ 6.445.000

€ 84.846.000
€ 7.772.000

€ 88.853.000
€ 9.142.000

€ 87.063.000
€ 8.298.000

Werking
Personeelsgebonden werkingskosten
ICT
Prestaties externe opdrachthouders
Externe laboratoria
Andere werkingskosten

€ 7.695.000
€ 7.268.000
€ 26.886.000
€ 19.910.000
€ 8.922.000

€ 7.693.000
€ 7.463.000
€ 27.657.000
€ 19.493.000
€ 7.704.000

€ 9.133.000
€ 7.490.000
€ 28.450.000
€ 19.146.000
€ 10.918.000

€ 8.153.000
€ 7.240.000
€ 26.249.000
€ 17.549.000 € 9.426.000

Investeringen
Machines, meubilair, ICT

€ 2.060.000

€ 3.507.000

€ 3.318.000

€ 2.863.000

Totaal uitgaven
€ 164.576.000
€ 166.135.000
€ 176.449.000
€ 166.841.000

Inkomsten

  Realisaties 2012 Realisaties 2013 Begroting 2014 Realisaties 2014
Dotatie € 106.147.000 € 106.820.000 € 108.518.000 € 108.164.000
Heffingen € 29.957.000 € 30.676.000 € 24.000.000 € 31.296.000
Retributies € 37.422.000 € 40.451.000 € 39.731.000 € 38.884.000
Andere € 10.405.000 € 7.331.000 € 6.091.000 € 6.857.000
Totaal inkomsten
€ 183.931.000
€ 185.278.000
€ 178.340.000
€ 185.201.000


 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren