www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Inspecties en audits van de Europese Commissie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Ieder jaar voert het Voedsel-en Veterinair Bureau (FVO), dat door de Europese commissie overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 882/2004 belast is met het toezicht op de goede uitvoering van de controles door de bevoegde overheden van de Lidstaten, een reeks audits uit in België.

In 2014 vonden 1 informatiemissie en 3 audits plaats in België:
  • een missie die erop gericht is informatie te verzamelen over officiële controles van procedures gebaseerd op de HACCP-principes,
  • een audit van de nationale Salmonella controleprogramma’s,
  • een audit met betrekking tot controles van vlees van gevogelte en afgeleide producten,
  • een audit met betrekking tot controles op het dierenwelzijn bij de slacht.

Die missies waarvan de verslagen gepubliceerd staan op de website van het FVO hebben geleid tot een aantal aanbevelingen van de Europese Commissie die het onderwerp uitmaken van een gezamenlijk toezicht met de verschillende betrokken Belgische autoriteiten.
 
   
Notre mission est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes.

NOS SITES : - AFSCA Professionnels
- AFSCA Consommateurs
- Le smiley
- Foodweb
- Enquêtes AFSCA
CONTACTS :
- Les porte-parole
- Les unités provinciales de contrôle (UPC)
- Les laboratoires internes et externes
- Le point de contact consommateurs
- Le service de médiation