www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Planten en plantaardige producten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2015

Fytosanitaire controles

In 2014 werden 17.744 zendingen van planten en producten van plantaardige oorsprong die bij invoer een fytosanitaire controle moeten ondergaan, via een Belgische GIP de EU binnengebracht. Dit is een daling van 15,6% tegenover 2013. De daling is vooral te wijten aan een forse afname van het aantal zendingen dat via Antwerpen wordt ingevoerd (-23% of -2400 zendingen) en de invoer via Oostende en Zeebrugge is nagenoeg stilgevallen. Het aantal zendingen via de luchthavens van Zaventem en Bierset alsook de haven van Gent neemt relatief gezien toe.

33% van de 5.825 zendingen die via een Belgische GIP in de EU binnenkwamen werd verlegd voor fysieke controle naar een erkende inspectieplaats in een andere lidstaat (35,6% in 2011, 23% in 2012 en 30% in 2013). Er werden ongeveer 100 zendingen meer dan in 2013 vanuit een GIP in een lidstaat voor fysieke controle naar een Belgische erkende inspectieplaats verlegd.


Evolutie van het aantal aangeboden en gecontroleerde zendingen
  2012 2013 2014
Aangeboden in Belgische GIP 18.944 21.033 17.744
Verlegd vanuit Belgische GIP naar een ander lidstaat 4.356 6.404 5.825
Verlegd vanuit ander lidstaat GIP naar België 1.281 1.293 1.380
Gecontroleerd in België 15.869 15.922 13.299


Aard van de zendingen die in België een fytosanitaire controle ondergingen
  Aantaal aangeboden zendingen Aantal geweigerde zendingen Hoeveelheid aangeboden producten Hoeveelheid geweigerde producten
Groenten, fruit & verse kruiden 8.345 71 151.180 ton &
1 miljoen stuks
17 ton & 240 stuks
Snijbloemen & -groen 3.373 11 485 miljoen de stengels & 437 ton 36.611 stengels
Planten bestemd voor opplant 2.675 1 26 miljoen stuks &
23 ton
53.605 stuks
Vermeerderingsmateriaal 1.788 1 390 miljoen stuks &
2 ton
1.500 stuks
Hout 1.523 0 8ton & 174.730 m³ 0
Aardappelen 26 0 11 ton 0
Graan 1 0 1 ton 0
Andere 13 0 2 ton &
5 miljoen stuks
0
Totaal 17.744 84
(0,5%)
- -


Sinds 1/4/2013 moeten in uitvoering van het Europese besluit 2013/92 bepaalde steenproducten uit China (leisteen, marmer, graniet, plaveien, trottoirbanden, werken van steen, …) ook bij het FAVV aangemeld worden om een fytosanitaire controle op het verpakkingshout mogeliljk te maken. Dit uitvoeringsbesluit werd voornamelijk genomen om het binnenbrengen van Anoplophora glabripennis via houten verpakkingsmateriaal te voorkomen.

Afhankelijk van de aard van de producten moet 15 tot 90% van de zendingen gecontroleerd worden. Tussen 1/10/2013 en 30/9/2014 werden 3.954 zendingen aangeboden. 678 werden gecontroleerd: de 7 niet-conforme zendingen werden vernietigd (5) of behandeld (2).

Meer informatie over import van houtReden van onderschepping en genomen maatregelen
  Aantal Vernietiging Behandeling Vrijgave
Fytosanitair certificaat onvolledig, onjuist (botanische naam, hoeveelheden, identificatie van het bedrijf van oorsprong, …), of afwezig 71 54 0 17
Schadelijke organismen 63 53 0 10
Niet voldaan aan de bijzondere invoereisen (houten verpakkingsmateriaal & stuwhout 39 29 10 0
Verboden product (aardappelen uit Senegal) 1 1 0 0
Totaal 174 137
(78,7%)
10
(15,5%)
27
(78,7%)


Voor de vrijgegeven zendingen die onderschept werden omwille van de afwezigheid en/of onvolledigheid van het fytosanitair certificaat werd steeds een vervangend certificaat bekomen.

52 keer werd door het FAVV schadelijke organismen gedetecteerd:
  • niet-Europese Tephritidae bij mango’s, mandarijnen, zuurzak, bitterkomkommer uit Ivoorkust, uit Senegal, uit Kameroen, uit Mali, uit Togo, uit Peru, uit Burkina Faso, uit Zuid-Afrika, uit Gambie of uit Vietnam (31),
  • Thrips palmi bij bitterkomkommer, aubergines uit Dominicaanse republiek, uit Cambodja of uit Laos (8),
  • Bemisia tabaci bij snijbloemen en -groen van Solidago uit Israel en basilicum uit Israel, uit Cambodge et uit Senegal (6),
  • Liriomyza bij snijbloemen & -groen van Gypsophila uit Israel (5),
  • Thrips palmi en Bemisica tabaci bij basilic uit Cambodja (1),
  • Thrips palmi en Liriomyza bij snijbloemen en -groen van Solidago uit Israel (1).
Alle producten waarop de organismen werden gedetecteerd, werden vernietigd.

De andere schadelijke organismen die gedetecteerd werden (11) waren:
  • Leucinodes orbonalis bij aubergines uit Kameroen, uit Ghana, uit Oeganda, uit Cambodja en uit Thailand (8),
  • Bostrichidae bij verpakkingshout uit China en India (2),
  • Meloidogyne enterolobii bij Ficus uit USA (1).
De zendingen aubergines werden vrijgegeven en het verpakkingshout vrijgegeven na behandeling. De ficussen werden vernietigd om het binnenbrengen en verspreiding van Meloidogyne enterolobii te vermijden.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren