www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Beschermende maatregelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2015

Uitgebreide officiële controles bij import

Binnen de EU bestaat er een geharmoniseerde aanpak van de controles op dierenvoeders en levensmiddelen bij import uit derde landen. De Europese reglementering voorziet dat op basis van bekende of nieuwe risico’s dierenvoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong aan meer uitgebreide controles, inclusief analyses, kunnen worden onderworpen op de punten van binnenkomst in de EU (luchthavens, zeehavens, …). De bedoeling is om nieuwe of bekende risico’s doeltreffender te bestrijden en analyseresultaten te verzamelen.

De verordening (EG) 669/2009 (van toepassing sinds 25/1/2010) legt een controlefrequentie (materiale controles en analyses) op voor een lijst van diervoeders en levensmiddelen met een bepaalde herkomst en voor specifieke contaminanten. Minstens ieder kwartaal wordt deze lijst herzien op basis van oa RASFF-berichten, de verslagen van het FVO (Voedsel- en Veterinair bureau) in derde landen, informatie van derde landen en van lidstaten en in voorkomend geval wetenschappelijke evaluaties.

In 2014 werden 632 analyses uitgevoerd bij meer dan 5.000 zendingen op ingevoerde groenten, fruit (incl. tuinkruiden), specerijen etc.; 28 waren niet-conform:

 • • Residuën van bestrijdingsmiddelen (bepaalde groenten en fruit uit Cambodja, uit China, uit Dominicaanse republiek, uit Egypte, uit Kenia, uit Marokko, uit Thailand, uit Turkije en uit Vietnam, thee uit China, wijnstokbladeren uit Turkije) : 566 van de 5.333 zendingen werden bemonsterd en 27 werden geweigerd (detail van de analyses) ;
 • Microorganismen (Salmonella bij basilicum en bij koriander uit Thailand, norovirus en hepatitis A virus bij bevroren aardbeien uit China) : 20 van de 177 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • Mycotoxines (ochratoxine A bij gedroogde druiven uit Afghanistan, aflatoxines bij specerijen uit India en Indonesië, bij gedroogde bonen uit Nigeria, bij aardnoten uit Brazilië) : 35 van de 220 zendingen werden bemonsterd en 1 werd geweigerd (detail van de analyses) ;
 • Sulfiet (gedroogde abrikozen uit Turkije) : 4 van de 40 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • Chlooramfenicol (enzyme, uit India) : 6 van de 10 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • Aluminium (noedels uit China) : 1 van de 9 zendingen werd bemonsterd en was conform;Controles bij import in het kader van beschermende maatregelen

Wanneer blijkt dat een bepaald levensmiddel, ingevoerd uit een bepaald derde land, mogelijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhoudt en dat het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst, kan de Europese Commissie bijzondere voorwaarden vaststellen onder vorm van beschermende maatregelen.

Deze producten worden bij het FAVV aangemeld ter controle, waarna ze steeds onderworpen worden aan een documentencontrole (certificaat, analyseverslag, …) en een eventuele monsterneming voor verder onderzoek. In 2014 werden in België 2.394 zendingen aangemeld voor invoer, hiervan werden 267 zendingen bemonsterd: 25 zendingen werden geweigerd, waarvan 9 wegens niet-conforme documenten. Deze beschermende maatregelen zijn gericht op de controle van:

 • aflatoxines op dopvruchten (aardnoten, pistachenoten, amandelen, hazelnoten), gedroogde vijgen en pasta’s van deze producten uit bepaalde derde landen (Ghana, India, Iran, China, Egypte, USA, Turkije): 164 van de 1.528 zendingen werden bemonsterd, 20 werden geweigerd (waarvan 5 wegens niet-conforme documenten) ;
 • pentachloorfenol (PCP) in guargom en afgeleide producten uit India: 3 van de 43 zendingen werden bemonsterd en waren conform;
 • melamine in levensmiddelen die melk of soja bevatten uit China: 58 van de 286 zendingen werden bemonsterd en 1 zending werd geweigerd wegens niet-conforme documenten;
 • GGO’s in rijst en rijstproducten uit China: 14 van de 16 zendingen werden bemonsterd en 3 werden geweigerd (waarvan 2 wegens non-conforme documenten) ;
 • radio-activiteit van levensmiddelen uit Japan ten gevolge het nucleair incident in Fukushima: 28 van de 521 zendingen werden bemonsterd et 1 werd geweigerd wegens niet-conforme documenten.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren