www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Open Bedrijvendag Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Op zondag 5 oktober 2014 hebben het Laboratorium van het FAVV in Gentbrugge en de PCE’s van Henegouwen en West-Vlaanderen deelgenomen aan de Open Bedrijvendag en hun deuren wijd opengezet voor het publiek. Deze dag was de gelegenheid voor de personeelsleden van het FAVV om hun dagelijkse werk te tonen en uitleg te geven aan het grote publiek. De openbedrijvendag was een groot succes, gezien het aantal bezoekers (meer dan 4.600), hun interesse en de grote tevredenheid van het personeel dat zich actief heeft ingezet bij de voorbereiding en de realisatie van deze dag!


Het laboratorium van Gentbrugge

Na een introductiefilm over de werking van het FAVV en zijn laboratoria, kreeg elk deelnemend groepje een informatieve activiteitenfolder. De bezoekers konden deelnemen aan een quiz, waarvan de antwoorden konden teruggevonden worden op affiches langsheen een uitgestippeld parcours in het laboratorium. De medewerkers in de verschillende lokalen gaven informatie over de verschillende activiteiten en begeleidden de verschillende proefjes die de bezoekers zelf mochten uitvoeren: het controleren van de zuurtegraad, de reactie van rode koolsap met een zuur of base, het nemen van een homogeen monster van snoepjes, ...

Het aantal bezoekers nam progressief toe tot een ware stroom: in totaal werden er 1.954 bezoekers geteld, een groot succes! Het publiek was zeer gevarieerd: buren, collega’s, studenten, leerkrachten, wetenschappers, families,... allen waren ze zeer geïnteresseerd.


PCE West-Vlaanderen

Alle noodzakelijke sleutelelementen zoals zon, sfeermuziek, levende neerhofdieren, enthousiaste medewerkers en een talrijke opkomstwaren aanwezig en hebben bijgedragen tot deze succesvolle dag in een educatief decor.

De ruimtes van de PCE werden zo ingericht dat de bezoekers de stroom van de voedselketen konden volgen volgens het principe “van riek tot vork”, met achtereenvolgens de sectoren primaire productie, transformatie en distributie. De activiteiten in onze grensinpectieposten en ook de cellen die belast zijn met uitvoer, erkenningen, toelatingen en registraties van operatoren waren vertegenwoordigd.

Iedere bezoeker kroop als het ware in de huid van een inspecteur en kon zo deelnemen aan een realistisch interactief avontuur. Een checklist gidste de bezoeker, die bijgestaan werd door het ervaren personeel doorheen het parcours. Bij het sluiten van de deuren werden de stoutste verwachtingen overtroffen: uiteindelijk bleek dat we hier 2.056 bezoekers mochten verwelkomen!


PCE Henegouwen

Het spoorzoeken begon rustig met een voorstelling van het Agentschap, met de verschillende activiteiten, en met een film waarin verschillende operatoren en consumenten hun mening gaven. Vervolgens liep het parcours langs verschillende genummerde en met pijlen aangegeven stands. De bezoekers werden ondergedompeld in een bad van informatie, onder meer over onderwerpen die vaak worden aangesneden in de media: bijen, identificatie van de dieren, hondsdolheid, contactmaterialen van voedingsmiddelen, biogas, brouwen van bier, na te leven temperaturen, etikettering en eetbare insecten met degustatie voor de dappersten.

De malachietgroentest, minder gekend door de consument, heeft meer dan één iemand versteld doen staan over de werkelijke samenstelling van bepaalde filet americains. Beeldschermen toonden de meest extreme foto's die tijdens onze controles werden genomen. Uiteindelijk hebben 625 bezoekers, hoofdzakelijk consumenten.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren