www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Gerichte acties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Jaarlijks worden er gerichte controleacties georganiseerd in de sector distributie. Na afloop worden de resultaten gecommuniceerd via een persbericht.
De acties van 2014 werden telkens over het hele land uitgevoerd op een zaterdag, zonder aankondiging vooraf.

Twee acties filet américain

In de slagerijen werden controles uitgevoerd om de microbiologische kwaliteit van filet américain (bereid en natuur) en het gebruik van sulfiet in deze producten na te gaan: er werden 159 monsters genomen.

Op 110 van deze monsters werden microbiologische analyses uitgevoerd. Bij 3 monsters werden ziekteverwekkende bacteriën aangetoond.
  • In 2 gevallen ging het om STEC (shigatoxine producerende E. coli) en werd het besmette vlees vlug opgespoord. Alle producten afkomstig van de betrokken dieren werden geblokkeerd en vernietigd.
  • In het derde geval bevatte het monster Salmonella. De betrokken slager heeft de productie en verkoop van filet américain tijdelijk moeten stopzetten en zijn uitrusting grondig moeten reinigen en ontsmetten alvorens terug op te starten.

De resultaten wezen in een aantal gevallen, bij 15 monsters, ook op een gebrek aan hygiëne. De betrokken slagers dienden hun productieproces en de stockage van filet américain te verbeteren.

Bij 159 monsters van zowel bereide filet américain als filet américain natuur, werd het gebruik van sulfiet nagegaan met de malachietgroentest. Dit is een sneltest die ter plaatse tijdens de controle uitgevoerd wordt. Het toevoegen van sulfiet aan filet américain is verboden. Door sulfiet te gebruiken, blijft het vlees mooi rood gekleurd ook als het minder vers of zelfs bedorven is. Bovendien kan sulfiet bij gevoelige personen een allergische reactie veroorzaken. In 24 monsters genomen bij 14 slagers (7 in het Vlaams Gewest en 7 in het Waals Gewest) was de malachietgroentest niet-conform. Het resultaat van deze monsters werd telkens bevestigd door laboratoriumanalyse. De betrokken slagers kregen een proces-verbaal en de filet américain werd in beslag genomen en vernietigd.


Actie sushi

De derde actie betrof de microbiologische kwaliteit van sushi. Er werden 110 monsters genomen in de distributiesector en de horeca. In geen enkel staal werden pathogene kiemen of toxines teruggevonden. Wel bevatte één monster E. coli, wat wijst op een gebrek aan hygiëne tijdens het bereidingsproces. Het betrokken bedrijf kreeg een waarschuwing en diende zijn autocontrolesysteem aan te passen om zo de algemene hygiëne, de kwaliteit van zijn basisproducten, zijn opslag en distributie te verbeteren.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren