www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Zoeken van A tot Z Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.05.2016

 
 
Op deze pagina kan de bezoeker snel beschikbare informatie terugvinden via trefwoorden.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z       
 
A
   
    Additieven en aroma's
Administratieve boetes
Administratieve vereenvoudiging
Allergenen
Antibioticaresistentie
Aquacultuurdieren
Audit
Autocontrolesystemen
 

Top van de pagina
       
 
B
   
  Bedreigingen van FAVV agenten
Beheer van geschillen
Begroting
Bestraling
Beschermende maatregelen
Bestrijdingsmiddelen (fraude)
Bestrijdingsmiddelen (inspecties)
Bestrijdingsmiddelen (residuen)
Bijen
Brucellose
Businessplan
 

Top van de pagina
       
 
C
   
  Consumenten
Contactmaterialen
  Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd
Crisispreventie en -beheer
Cysticercose
 

Top van de pagina
       
 
D
   
 

Dierengezondheid

Dierenwelzijn
Dierlijke bijproducten
Dierlijke productie
Diervoeders
Dierziekten
Dioxines
Douane

 

Top van de pagina
       
 
E
   
 

Equine infectieuze anemie

Etikettering
Export
 

Top van de pagina
       
 
F
   
  Fraudebestrijding  

Top van de pagina
       
 
G
   
  Gedelegeerd bestuurder
Gerichte acties

Gezelschapsdieren

Groothandel

Groothandel groenten en fruit
Grootkeukens

 

Top van de pagina
       
 
H
   
 

Handel met derde landen
Heffingen

Horeca
 

Top van de pagina
       
 
I
   
 

Illegale groeibevorderaars
Inkomsten

Inrichtingen in de voedselketen
Inspectieresultaten (Publicatie)

Internationale relaties

Internationale uitstraling
Internationale vergaderingen

Intracommunautaire zendingen (Controles)

Invoer
Inspecties
Inleiding van de Gedelegeerd bestuurder

 

Top van de pagina
       
 
J
   

Top van de pagina
       
 
K
   
 

Kleinhandel

Kwaliteit
Kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle

 

Top van de pagina
       
 
L
   
  Levende dieren en vermeerderingsmateriaal  

Top van de pagina
       
 
M
   
 

MANCP
Meldingen en gevolgen van controles
Meldingsplicht
Meldpunt voor de consument

Meststoffen
Micro-organismen

Monsternemingen en analyses
Mycotoxines

 

Top van de pagina
       
 
N
   
  Niet-eetbare soorten
Nieuwe Gedelegeerd bestuurder
Namaakproducten
 

Top van de pagina
       
 
O
   
 

Offerfeest
OGM
Ombudsdienst
Ondersteuning van de uitvoer

Open Bedrijvendag

Opleiding en begeleiding van professionelen
Opvolging van verwerpingen
Organisation

OSE

 

Top van de pagina
       
 
P
   
  Paarden
PAK
PCB's
Personeel
Planten en plantaardige producten
Plantengezondheid
Postpakketten
Primaire productie
Procesmodel voor het FAVV
  Producten niet bestemd voor menselijke consumptie
Professionelen
Programmering van de controles
Publicatie van de inspectieresultaten
 

Top van de pagina
       
 
Q
   

Top van de pagina
       
 
R
   
 

Raadgevend Comité
Rabiës
Radioactiviteit
Randvoorwaarden
RASFF
Reizigers bij de douane
Residuen van bestrijdingsmiddelen
Resultaten van de controles

Retributies
Rundvlees (Traceerbaarheid)

 

Top van de pagina
       
 
S
   
 

Samenwerking met Benin en Marokko

Sectorale bemonsteringsplannen

Sectorgidsen
Slachtingen

  Specifieke sectorale bemonsteringsplannen in het kader van de export naar derde landen
Soorten controles
Structuur
 

Top van de pagina
       
 
T
   
 

Toelevering aan de landbouwsector
Traceerbaarheid van rundvlees

Tuberculose

 

Top van de pagina
       
 
U
   
  Uitgaven  

Top van de pagina
       
 
V
   
 

Vermeerderingsmateriaal
Verpakking
Vervoer van levensmiddelen
Verwerking van levensmiddelen
Verwerpingen
Visserij

Voedingsmiddelen

Voedingssupplementen en postpakketten

Voedseltoxi-infecties

Vogelgriep
Voorlichtingscel

 

Top van de pagina
       
 
W
   
  Waarden van het Agentschap
Wegcontroles
West Nile virus
Wetenschappelijk Comité
 

Top van de pagina
       
 
X
   

Top van de pagina
       
 
Y
   

Top van de pagina
       
 
Z
   
  Ziekten waarvan België vrij is
Zware metalen
 
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren