Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Zelfstandige dierenartsen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Zelfstandige dierenartsen 
Erkende dierenartsen
   
Dierenartsen met opdracht

Het FAVV kan bepaalde taken doen uitvoeren door zelfstandige dierenartsen, "dierenartsen met opdracht" (BMO-dierenarts) genoemd.


 
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen

Presentaties gegeven op de vergaderingen van het lokaal dierengezond-
heids netwerk in 2017

  AdminLight

Administratieve webtoepassingen voor personen belast met opdracht

  Intranet CDMO

Beveiligde website bestemd voor de personen belast met opdracht

  Nieuwsbrief

voor dierenartsen
Erkende dierenartsen

  Nota van 08/07/2010 aan erkende dierenartsen betreffende hun elektronische contactadres (PDF)
     
  Koninklijk besluit van 20/11/2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen (PDF) (Belgisch Staatsblad van 01/02/2010).


Dierenartsen met opdracht


 
Oproep voor kandidaturen:

  • Oproep 29/05/2018 (PDF)
  • Kandidatuurformulier (DOC)
  • Samenstelling van de evaluatiecommissie: Het (de) LCE-hoofd(en) van de lokale controle-eenheid(heden) waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft – of dienst afgevaardigde – en ambtenaren van het FAVV met ervaring in de materies betreffende de uit te voeren taken.
   
 
K.B. 11/11/2013 en Raamovereenkomst (PDF)
   
 
Uitvoeringsovereenkomsten:

   
 
Lastenboeken:

   
 
Opleidingen :

   
 
Verslagen van overlegvergaderingen FAVV - Zelfstandige dierenartsen :Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.07.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet