WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2021 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.02.2021


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Sneladvies 03-2021 (PDF) Herevaluatie van de risico’s van SARS-CoV-2 besmetting in nertsenbedrijven (dossier SciCom 2020/20) Dier

Advies 02-2021 (PDF)

 - Bijlage 1: Benzeen (PDF)

 - Bijlage 2: Ammonium,  trihalomethanen, dichloorethaan (PDF)

 - Bijlage 3: Nitraat (PDF)

 - Bijlage 4: Doorstraling (PDF)

 - Bijlage 5: Radioactiviteit (PDF)

Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: D. Diverse contaminanten, doorstraling en radioactiviteit (dossier SciCom 2017/07)
Varia
Advies 01-2021 (PDF) Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : Nikkel (dossier SciCom 2016/31 D) Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.