WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUW
Advies 20-2017: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de frequenties van inspecties in inrichtingen van de vlees-en vissector
Advies 19-2017: Actiedrempels voor minerale olie koolwaterstoffen in levensmiddelen
Advies 18-2017: Ontwerpen van KB tot wijziging van het KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.
Spoedraadgeving 16-2017: Evaluatie van de betrouwbaarheid van de analysemethoden voor de bepaling van fipronil in eieren en vlees.
           
24 november 2017

13de SYMPOSIUM VAN HET SCICOM
Chemische risico’s in de voedselketen: uitdagingen voor de risico-evaluator en de risicomanager
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.