Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > Controle in een grensinspectieposten (GIP)

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Controle in een grensinspectieposten (GIP) Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.04.2019


In de Europese Unie staat de voedselveiligheid hoog op de agenda. Om hetzelfde hoge veiligheids- en kwaliteitsniveau te garanderen bij producten die uit derde landen worden ingevoerd (dit zijn landen buiten de Europese unie), worden die gecontroleerd in de zogenaamde “grensinspectieposten” (GIP). In België zijn er zeven: drie in de havens (Antwerpen, Zeebrugge en Gent) en vier in de luchthavens (Zaventem, Oostende, Charleroi en Luik). Voor niet-dierlijke producten mag de fysieke controle bij invoer ook uitgevoerd worden op andere plaatsen. Deze controles zijn ook noodzakelijk om de introductie en verspreiding van plantenziekten en dierenziekten te voorkomen.


Verplichte controles

Voor volgende zendingen is een inspectie in een GIP verplicht vóór ze in de Europese Unie in de handel mogen worden gebracht:

  • Levende dieren
  • Dierlijke producten voor menselijke consumptie, zoals vleeswaren, visserijproducten, zuivelproducten, honing, …
  • Dierlijke producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn zoals petfood, zaad en sperma, jachttrofeeën,…
  • Voedingsmiddelen van nietdierlijke oorsprong en andere producten, wanneer hiervoor op Europees niveau voorzorgsmaatregelen bestaan, waardoor bijvoorbeeld gezocht moet worden naar aflatoxines in dopvruchten, genetisch gemodificeerde organismen in producten op basis van rijst uit China, of naar bepaalde stoffen in keukengerei uit China
  • Planten en plantaardige producten voor menselijke consumptie (groenten en fruit, verse kruiden) of niet (bloemen, knoppen, hout, …)
  • Dierenvoeders.


Al deze producten moeten (tijdig) worden aangemeld door de invoerder. Grensinspectieposten moeten erkend zijn door de Europese Unie Een erkenning wordt afgeleverd voor bepaalde producten. Zo hebben de GIP’s in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge geen erkenning voor de keuring van levende dieren.


Hoe verloopt een controle ?

Een controle in een GIP bestaat uit:

  • Een documentencontrole: zijn de goederen wel vergezeld van de vereiste documenten of certificaten? Mogen de landen en bedrijven vermeld op die certificaten producten uitvoeren naar Europa?
  • Een overeenstemmingscontrole: hierbij wordt nagekeken of de zending wel overeenstemt met hetgeen in de verschillende documenten staat (certificaten, paspoorten voor dieren, lotnummers van goederen, registratienummers van de producenten)
  • Een fysieke controle: hier wordt het dier of het product zelf onderzocht via een staalname voor laboratoriumonderzoek, een ”organoleptische” controle, een diergeneeskundig onderzoek op levende dieren, een fytosanitair onderzoek op planten…Na de controle

Wanneer de voorwaarden voor invoer gerespecteerd werden en er geen risico is voor de volksgezondheid of voor de gezondheid van dieren of planten, wordt een ingangscertificaat afgeleverd, waarna de goederen vrij binnen de Europese Unie mogen circuleren.
Als de controle ongunstig uitvalt, worden de zendingen geweigerd en ofwel teruggestuurd naar het land van oorsprong, ofwel vernietigd.
In sommige gevallen kan geopteerd worden voor een bewerking van de goederen waardoor ze wel aanvaardbaar worden, of voor een toelating voor ander gebruik, meestal buiten de voedselketen (vb afgekeurd fruit wordt verwerkt in wasmiddelen).


Nog veel meer…

De controleurs en inspecteurs in de grensinspectieposten zijn ook bevoegd voor de doorvoer van goederen tussen verschillende derde landen, de “kanalisatie” (gecontroleerd transport tot op de plaats van bestemming), wat er gebeurt met geweigerde zendingen, het welzijn van uitgevoerde dieren… Tot zelfs voor wat er met catering-afval gebeurt (resten van maaltijden die op schepen en vliegtuigen worden geserveerd) !


Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.47, pagina's 3 & 4.Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet