www.afsca.be       FAVV - VOORLICHTINGS- EN BEGELEIDINGSCEL
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NLStartpagina > Voorlichtingscel
De "Voorlichtings- en begeleidingscel" van het FAVV ten dienste van de operatoren in de detailhandel en de horeca Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.08.2020

De voorlichtingscel is actief sinds 01/09/2008 en helpt de operatoren die direct contact hebben met consumenten (horeca, detailhandel) om zich in orde te stellen met de regelgeving. Ieder jaar organiseert zij meer dan 200 opleidingssessies voor groepen van operatoren.

Wat doet de Voorlichtings- en begeleidingscel?


 • organiseert opleidingen voor groepen operatoren uit de distributiesector (zowel op eigen initiatief als op vraag);
 • beantwoordt de vragen van de operatoren uit de distributiesector;
 • evalueert de nood aan informatie van de distributiesector;
 • zorgt voor didactisch materiaal;
 • werkt mee aan publicaties;
 • zorgt voor een didactische permanentie op de stand van het FAVV op voor het publiek toegankelijke evenementen en beurzen;
 • verzamelt relevante informatie en werkt aan een database met vragen en antwoorden (in ontwikkeling) die nuttig is voor de hele sector;
 • organiseert sinds 2010 sessies voor de verantwoordelijken en leerlingen van hotel-, slagerij- en bakkerijscholen in samenwerking met de gewestelijke en communautaire overheden.


Voor wie?

 • Beroepsverenigingen
 • Middenstandsverenigingen
 • Belangenverenigingen
 • Overheden op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau
 • Voorlichtingsorganen
 • Groepen operatoren:
          -> gevormd op hun eigen initiatief
          -> gevormd op initiatief van de voorlichtingscel


Waarom?

De voedselveiligheid wordt geregeld door een doeltreffende maar gespecialiseerde wetgeving die onder meer betrekking heeft op :

Het FAVV wil, samen met de Voorlichtingscel, de operatoren helpen de regelgeving te begrijpen en in hun onderneming toe te passen, onder meer op het vlak van de autocontrole.
Een gecertificeerde autocontrole levert alleen maar voordeel op: verlaging van de jaarlijks aan het FAVV verschuldigde heffingen en de mogelijkheid om de smiley te krijgen!


De activiteiten van de voorlichtingscel

- Zie activiteitenverslag 2019


Publicatie

- De voorlichtingscel
   
FAVV - Voorlichtings- en begeleidingscel
Administratief Centrum Kruidtuin, Food Safety Center, lokaal 08/120404
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL
Tel.: 02 211 83 02 (op dit moment zijn we telefonisch niet bereikbaar maar aarzel niet om ons te contacteren via mail : secrcom@favv.be)
Fax: 02 211 82 15