www.afsca.be       FAVV - VOORLICHTINGS- EN BEGELEIDINGSCEL
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NLStartpagina > Begeleidingscel
De "Voorlichtings- en begeleidingscel" van het FAVV, een dienst voor kleine ondernemingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.10.2019

De begeleidingsstructuur voor kleine ondernemingen werd in mei 2015 opgericht binnen het Agentschap op vraag van Minister Borsus. Het pilootproject van deze begeleidingsstructuur was een onderzoek naar de specifieke behoeften van hoeveproducenten.

De eerste overlegvergadering van het begeleidingsplatform heeft plaatsgevonden op 15 september 2015.
Het platform is samengesteld uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, vertegenwoordigers van de kleine producenten, producentenverenigingen, organisaties actief in de korte ketens, verschillende verenigingen die aan begeleiding doen, regionale overheden en vertegenwoordigers van het FAVV.

Sinds november 2016 werd de Voorlichtingscel van het FAVV uitgebreid met de komst van een coördinator en extra medewerker. De cel, die vanaf dan "Voorlichtings- en begeleidingscel" heet, is sindsdien actief in het helpen van kleine producenten om te voldoen aan de reglementering, beantwoorden van vragen van kleine ondernemingen en aanbieden van begeleidingsoplossingen in samenwerking met de partners van het platform. De begeleidingscel is een contactpunt voor de operatoren.WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN VAN DE VOORLICHTINGS- EN BEGELEIDINGSCEL?

 • organisatie van tweejaarlijkse vergaderingen met de leden van het platform. Het doel van deze vergaderingen is om een stand van zaken te geven van de lopende projecten, nieuwe projecten uit te werken en te netwerken. In 2017 werden 2 vergaderingen georganiseerd: op 28 februari en op 14 september. De leden van het platform zijn o.a. Service Public de Wallonie, eFarmz, UNADIS, Departement LV-Vlaanderen, VoedselSAP’s, RCR, Belgische Keurslagers, Steunpunt hoeveproducten, Diversiferm… ;
 • organisatie van werkvergaderingen met zeer specifieke thema's al naargelang de noden, zoals bijvoorbeeld de verkoop van forellen die zijn gegut en gereinigd door de viskwekers aan restaurateurs, de verkoop in korte ketens, het correct labelen van producten… ;
 • evaluatie van de informatienoden van operatoren uit de primaire sector die hun producten willen verwerken en van kleine ondernemingen uit de verwerkingssector;
 • opzetten van begeleidingsprojecten. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld Diversiferm, Steunpunt Hoeveproducten, universiteiten...);
 • verzekeren van een didactische permanentie voor het FAVV tijdens publiek toegankelijke evenementen en beurzen;
 • verzamelen van relevante informatie en meewerken aan een database met vragen en antwoorden (in voorbereiding) die nuttig is voor de hele sector;
 • organisatie van opleidingen voor groepen van operatoren die levensmiddelen verwerken (zowel op eigen initiatief als op verzoek);


Begeleidingsprojecten sinds 2016

 • Dry-aging meat
  Dit project heeft het mogelijk gemaakt om voorwaarden op te stellen voor de langdurige droge afrijping van rundsvlees.

 • Bewaring van rijsttaarten
  Dit studieproject betreft een onderzoek naar de microbiologische risico's (Bacillus cereus) als gevolg van een niet-gekoelde bewaring van rijsttaarten. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met consumenten en 15 artisanale bakkers om meer te weten te komen over respectievelijk de praktijken voor het bewaren van rijsttaarten en de verschillende bereidingsmethodes.

 • Challenge testen en houdbaarheidstesten op Belgische artisanale kazen
  Het doel van dit project is om een overzicht te geven van het groeipotentieel van Listeria monocytogenes in kazen die in verschillende Belgische streken op artisanale wijze worden vervaardigd. Dit project zal van start gaan in de loop van het eerste semester van 2017.

 • Metagenomics
  Het doel van dit project is te onderzoeken of het mogelijk is de groei van pathogenen in rauwmelkse kazen te voorspellen aan de hand van DNA-analyses van de bacteriën die aanwezig zijn in de kazen. Het idee is om daarbij verbanden te leggen tussen proceshygiënecriteria en de aanwezigheid van ziektekiemen.

 • Healthy bee
  Het hoofddoel van het Healthy bee-programma is om de bijensterfte op objectieve wijze in kaart te brengen. Een tweede doelstelling is om mogelijke verbanden te vinden tussen de sterfte van bijen en de oorzaken die het vaakst worden aangehaald. Voor dit project werden willekeurig 200 imkers geselecteerd in de databank van het FAVV. Zij kregen de vrije keuze om al dan niet deel te nemen aan het project. Iedere deelnemende imker wordt 3 keer per jaar bezocht. Het einde van het project is voorzien in september 2017.


Voor wie?

 • Kleine producenten, kleine ondernemingen
 • Beroepsverenigingen
 • Overheden op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau
 • Voorlichtingsorganen
 • Groepen operatoren:
          -> samengesteld op eigen initiatief
          -> samengesteld op initiatief van de Begeleidingscel


Waarom?

Het FAVV wil met de Voorlichtings- en begeleidingscel de operatoren helpen de regelgeving te begrijpen en in hun onderneming toe te passen, onder meer op het vlak van de autocontrole, tracering, meldingsplicht en etikettering. De Voorlichtings- en begeleidingscel is daarin een rechtstreeks contactpunt voor (groepen van) operatoren.


De activiteiten van de begeleidingscel

- Zie activiteitenverslag 2018
   
FAVV - Voorlichtings- en begeleidingscel
Administratief Centrum Kruidtuin, Food Safety Center, lokaal 08/120404
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL
Tel.: 02 211 83 02 (maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur)
Fax: 02 211 82 15