Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Thematische publicaties > Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia

Deze brochure van de Hoge Gezondheidsraad (HGR nr 8207) richt zich tot alle artsen (behandelende artsen, bedrijfsartsen en adviserende artsen) die betrokken zijn bij de medische begeleiding van personen tewerkgesteld in de productie, de behandeling, de verwerking en het hanteren van levensmiddelen. Het KB van 13/07/2014 (dat het KB van 22/12/2005 opheft) vereist nl. dat werknemers die op om het even welk moment in het proces in direct contact kunnen komen met verbruiksklare onverpakte of halfverpakte levensmiddelen, over een medisch attest m.b.t. de voedselhygiëne dienen te beschikken.

Publicatiedatum :  September 2012
Aantal bladzijden :  32 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Omvang van het bestand :  939 Kb
Versie op papier : Kan via brief, fax of e-mail aangevraagd worden aan:
Diane Marjaux, lokaal 6.03
Tel: 02 525 09 00
Fax: 02 525 09 77
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be


 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.08.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet