FR  -  NL  -  DE

Dankzij de Smiley
staat hygiëne eindelijk op het menu !
HOME    |    SMILEY    |    DE VOORDELEN VAN DE SMILEY    |    VRAAG EEN SMILEY AAN    |    ALLE SMILEY'S    |    GEBRUIKSREGELS    |    FAVV

Wie heeft al een smiley ?

Wilt u weten welke bedrijven een smiley hebben ?

Om de volledige lijst weer te geven van de bedrijven die een smiley hebben :
    Klik op  Alle smiley's

Om (zonder de hele lijst op te vragen) te weten of UW bedrijf een smiley heeft :
    Klik op  Opzoeking operatoren
    Vink "Smiley" EN "actieve autocontrolestatus" aan;
    Geef de gemeente, de postcode of de naam (benaming) van uw bedrijf in ;
    Klik daarna op "Zoeken".

Er zijn nog andere zoekopties. U kunt bijvoorbeeld de bedrijven van uw provincie opvragen, de kolommen sorteren op gemeente, postcode, enz…Lijst Smileys in Open Data-formaat (CSV)

   

Lijst smiley's


Het FAVV stelt deze gegevens kosteloos ter beschikking voor hergebruik. Het hergebruik gebeurt volledig op eigen risico en het FAVV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden en gebreken in deze informatie. Het FAVV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies geleden door derden die door het hergebruik wordt veroorzaakt.


De specifieke modaliteiten hieromtrent staan beschreven in de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie hetgeen de omzetting is van de richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.FAVV  ©  2008-